previous next
λαμβάνω , fut. λήψομαι λήψω only late, v.l. in LXX 1 Ma.4.18); Ion.
A.λάψομαιGDI5497.3, al. (Milet., iv/iii B. C.), 5597.11 (Ephesus, iii B. C.), corrupted to λάμψομαι in Mss. of Hdt.1.199; Dor.fut.2sg. “λαψῇEpich.34.2, Theoc.1.4,10, inf. “λαμψεῖσθαιPSI9.1091.19; Hellenistic “λήμψομαιPPar.14.47 (ii B. C.), CIG4224c (add.) (Telmessus), 4244 (Tlos), al.: aor. 2 ἔλα^βον, Ep. “ἔλλα^βονIl.24.170, etc.; Ion. Iterat. “λάβεσκονHes.Fr.112, Hdt.4.78, 130; imper. “λαβέIl.1.407, etc.; written λάβε in Med. Ms. of A.Eu.130, but λαβέ Att.acc. to Hdn. Gr.1.431: pf. “εἴληφαS.OT643, Ar.Ra.591 (lyr.), etc. (dub.in Archil. 143); Ion., Dor., Arc.λελάβηκαHdt.4.79, IG42(1).121.68 (Epid., iv B. C.), 5(2).6.14 (Tegea, iv B. C.), also Eup.426; inf. “λελαβήκεινIG 42(1).121.59 (Epid.), PSI9.1091.7: plpf. “εἰλήφεινTh.2.88, Ion.3sg. λελαβήκεε v.l. in Hdt.3.42 (κατα-); Dor. pf. subj. 3sg. (παρ-)“ λελόνβῃGDI5087b1 (Crete):—Med., aor. 2 ἐλαβόμην, Ep. ἐλλ-, Od. 5.325, etc.; Ep. redupl. “λελαβέσθαι4.388:—Pass., fut. “ληφθήσομαιS.Ph.68, Th.6.91, “κατα-λελήψομαιAristid.Or.54p.677D.: aor. “ἐλήφθηνAr.Eq.101, etc.; Ion. “ἐλάφθηνSIG58.8 (Milet., v B. C.), (κατ-) GDI5532.7 (Zeleia), “ἐλάμφθηνHdt.2.89, 6.92, 7.239 (-λάφθ- by erasure in cod. B); Hellenistic “ἐλήμφθηνIG14.1320, Ev.Marc. 16.19 (ἀν-); Dor. “ἐλάφθηνArchim.Aren.1.13: pf. “εἴλημμαιD.24.49, Ar.Pl.455; but in Trag.usu. λέλημμαι, A.Ag.876, E.Ion1113, IA363 (troch.), Cyc.433, cf. Ar.Ec.1090 (δια-); so later προ-λέληπτε (sic) Supp.Epigr.2.769 (Dura); Ion. λέλαμμαι ἀπο-) Hdt.9.51, (δια-) 3.117; inf. “ἀνα-λελάφθαιHp.Off.11 (acc. to many codd., Hsch.and Erot., -λελάμφθαι vulg.); Ion.3pl. “λελήφαταιAn.Ox.1.268; Dor. pf.imper. “λελάφθωArchim. Con.Sph.3, al.:—in the fut., aor. Pass., and pf. Pass. the a is short by nature in Ion., prob. long in Dor. and in Doricized Hellenistic forms such as “λαμψοῦνταιTest.Epict.5.14, “λάμψεσθαιIG5(1).1390.67 (Andania, i B. C.); it is marked long in Aeol. “λα?μψεταιAlc.Supp.5.9:—of these tenses Hom. uses only aor. Act., and aor.Med. twice (v. supr.); the Homeric pres. is λάζομαι. —The word has two main senses, one (more active) take; the other (more passive) receive:
I. take,
b. take by violence, carry off as prize or booty, Il.5.273, 8.191, Hdt.4.130, S.Ph.68 (Pass.), 1431, etc.; capture a city, Plb.1.24.11, 3.61.8; “ἐκ πόλιος . . ἀλόχους καὶ κτήματαOd.9.41; of lions, “λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσινIl.11.114; “ἵνα δαῖτα λάβῃσιν24.43; of an eagle, 17.678; of a dolphin, 21.24.
c. λ. δίκην take, exact punishment, Lys.1.29,34, Isoc.4.181; “ποινάςE.Tr. 360, etc. (rarely for δοῦναι δίκην, v.infr. 11.1 e); “λ. τιμωρίανD.18.280.
b. of a deity, seize, possess, τινα Hdt.4.79:—Pass., “τῇ Ῥέᾳ λαμβάνονταιLuc.Nigr.37.
c. of darkness, etc., occupy, possess, “εὖτ᾽ ἂν κνέφας τεμενος αἰθέρος λάβῃA.Pers.365.
3. catch, overtake, as an enemy, Il.5.159, 11.106, 126, etc.; “λ. τινὰ στείχοντα θύραζεOd.9.418; “ζῶντες ἐλάμφθησανHdt.9.119; simply, find, come upon, S.OT1031, E.Ion1339.
8. λ. Ἑλληνίδα ἐσθῆτα assume it, Id.4.78, cf. 2.37; “λ. ζυγόνPi.P.2.93.
b. take food or drugs, Diocl.Frr.121 (Pass.), 140, Sor.1.125, Gal.15.469.
c. with Adv. added, take, i.e. understand in a certain manner, “ταύτῃ ταῦτα ἐλάμβανονHdt.7.142; “λάβετε [τοὺς λόγους] μὴ πολεμίωςTh.4.17; τὸ πρᾶγμα μειζόνως ἐλάμβανον took it more seriously, Id.6.27, cf. 61; “ὀρθῶς λ. τὸν φιλοκερδῆPl.Hipparch.227c; λ. τι οὕτω, ὧδε, Arist.SE174b27, Rh.Al. 1423a4; “ὀργῇ καὶ φόβῳ τὸ γεγονὸς λ.Plu.Alc.18: with παρά c.acc., λαμβάνω σε παρὰ βουκόλον . . PMag.Par.1.2434:—Pass., τρίτου καθεστῶσαι ἐπὶ πρώτου λαμβάνονται are used for the first person, A.D.Pron.78.22; with ἐς, εἰ ἐς κόρην λαμβάνοιτο be taken for a girl, Philostr.Im.2.32: less freq. c. dupl. acc., ὡς μεθυστικὰς λ. [τὰς ἁρμονίας] Arist.Pol.1342b25, cf. S.E.P.1.179; “τῆς νίκης ἆθλον τὴν ὑπεροχὴν τῆς πολιτείας λ.Arist.Pol.1296a31; “τοῦτο λ. γιγνόμενονId.Mete. 346a7; also “λ. περί τινος τί ἐστιId.EN1142a32, cf. 1140a24, al.: also c. inf., “λ. τι εἶναί τιId.Mete.389a29, al.: with a relat. clause, οὕτω δεῖ λαμβάνειν, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι . . Id.Metaph.1053a27, cf. Str.2.5.1; “εἰλήφθω ἄδικος ποσαχῶς λέγεταιArist.EN1129a31: in bad sense, “πρὸς δέους λ. τιPlu.Flam.7; “πρὸς ἀτιμίαςId.Cic.13; “λ. δι᾽ οἴκτουE. Supp.194; but also ἐν χάριτι καὶ δωρεᾷ λ. receive as a favour, Plb.1.31.6.
d. in Logic, assume, take for granted, “ἅπαν ζῷον λαμβάνει θνητὸν ἀθάνατονArist.APr.46b6; λ. τὰς περὶ ἕκαστον ἀρχάς ib.53a2, etc.:—Pass., τὰ ἐξ ἀρχῆς ληφθέντα ib.26b30; αἱ εἰλημμέναι προτάσεις ib.33a15, cf. Phld.Rh.2.46 S., Sign.35, Oec.p.5 J., S.E.P.2.89.
12. part. λαβών freq. seems pleonastic, but adds dramatic effect, λαβὼν κύσε χεῖρα took and kissed, Od.24.398, cf. Il.21.36: so in Trag. and Com., τί μ᾽ οὐ λαβὼν ἔκτεινας; S.OT1391, cf. 641; “τῆ νῦν τόδε πῖθι λαβώνCratin.141, etc.
b. ingressive of ἔχων ἔχω (A) A.1.6), “ἑτάρους τε λ. καὶ νῆα . . ἦλθονOd. 15.269, cf. S.Tr.259.
II. receive,
b. receive hospitably, Od.7.255, cf. S.OC284 (ἔλαβες τὸν ἱκέτην ἐχέγγυον) which approaches this sense; καλῶς λ. τινά treat well, BGU843.10 (i/ii A. D.).
c. receive in marriage, Hdt.1.199, 9.108, E.Fr.953.27, X. HG4.1.14, Isoc.10.39, PEleph.1.2 (iv B. C.), Men.Pk.436; τοῖς λαμβάνουσιν ἐξ αὐτῶν, i.e. those who married their daughters, SIG1044.14 (Halic., iv/iii B. C.); also of the father taking a daughter-in-law, “τῷ υἱῷ λ. τινάMen.Pk.447.
e. λ. δίκην receive, i.e. suffer, punishment, Hdt.1.115; τὴν ἀξίην λ. get one's deserts, Id.7.39; “δίκην γὰρ ἀξίαν ἐλάμβανενE.Ba.1312; “λ. ζημίαςD.11.11.
f. λ. ὅρκον receive an oath, Arist. Rh.1377a8; “λ. πιστάX.An.3.2.5, al.; λ. λόγον demand an account, τινος for a thing, παρά τινος from a person, Id.Cyr.1.4.3, D.8.47.
g. λ. ἐν γαστρί conceive, Hp.Prorrh.2.24; κῦμα λ., of the earth, A.Ch. 128.
b. admit, initiate, “τοὺς ἐς τὰ τῆς τέχνης εἰλημμένουςHp.Decent.17.
3. of persons conceiving feelings and the like , λ. θυμόν take heart, Od. 10.461: freq. in periphrasis, λ. φόβον, = φοβεῖσθαι, S.OC729; αἰδῶ λ., = αἰδεῖσθαι, Id.Aj.345; λ. ὀργήν, = ὀργίζεσθαι, E.Supp.1050: so generally λ. ἀρχήν, = ἄρχεσθαι, Id.IA1124; λ. ὕψος, ἐπίδοσιν, αὔξησιν, = ὑψοῦσθαι, ἐπιδιδόναι, αὐξάνεσθαι, Th.1.91, Isoc.4.10, Arist.GA732b5, etc.; “λ. κακόν τιAr.Nu.1310; λ. νόσον take a disease, Pl.R.610d; λ. μορφήν, τέλος, etc., Arist.GA762a13, 744a21, etc.; αἱ οἰκίαι ἐπάλξεις λαμβάνουσαι receiving battlements, having battlements added, Th.4.69, cf. 115.
4. c. inf., receive permission to . . , SIG996.6 (Smyrna, i A. D.).
2. seize and keep hold of, obtain possession of, “ἀρχῆςS.OC373; καιροῦ λαβόμενος seizing the opportunity, Is.2.28; “λ. ἀληθείαςPl.Plt.309d: rarely c. acc., “τόν . . λελαβέσθαιOd.4.388.
3. lay hands upon, χαλεπῶς λαμβάνεσθαί τινος lay rough hands on him, deal hardly with him, Hdt.2.121. δ́.
4. of place, λ. τῶν ὀρῶν take to the mountains, Th.3.24, cf. 106; Δήλου λαβόμεναι (sc. αἱ νῆες) reaching Delos, Id.8.80.
5. find fault with, censure, τινος Pl.Lg. 637c, Philostr.VA4.22.
6. λαβέσθαι ἑαυτοῦ check oneself, Hld.2.24.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (201 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (201):
  • Aeschylus, Agamemnon, 876
  • Aeschylus, Eumenides, 130
  • Aeschylus, Libation Bearers, 128
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 196
  • Aeschylus, Persians, 365
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 481
  • Andocides, On the Mysteries, 126
  • Antiphon, Against the Stepmother for Poisoning, 3
  • Antiphon, Against the Stepmother for Poisoning, 6
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 1090
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 417
  • Aristophanes, Frogs, 1235
  • Aristophanes, Frogs, 591
  • Aristophanes, Knights, 101
  • Aristophanes, Knights, 439
  • Aristophanes, Peace, 1263
  • Aristophanes, Plutus, 455
  • Aristophanes, Wasps, 759
  • Demosthenes, On the Chersonese, 47
  • Demosthenes, Reply to Philip, 11
  • Demosthenes, On the Crown, 280
  • Demosthenes, Against Midias, 97
  • Demosthenes, Against Timocrates, 49
  • Euripides, Bacchae, 1312
  • Euripides, Cyclops, 433
  • Euripides, Hecuba, 1242
  • Euripides, Helen, 201
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 1124
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 363
  • Euripides, Ion, 1113
  • Euripides, Ion, 1339
  • Euripides, Ion, 600
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1016
  • Euripides, Medea, 43
  • Euripides, Medea, 899
  • Euripides, Suppliants, 1050
  • Euripides, Suppliants, 194
  • Euripides, Trojan Women, 360
  • Herodotus, Histories, 1.115
  • Herodotus, Histories, 1.138
  • Herodotus, Histories, 1.199
  • Herodotus, Histories, 1.75
  • Herodotus, Histories, 2.121
  • Herodotus, Histories, 2.89
  • Herodotus, Histories, 3.117
  • Herodotus, Histories, 3.41
  • Herodotus, Histories, 3.42
  • Herodotus, Histories, 3.71
  • Herodotus, Histories, 3.74
  • Herodotus, Histories, 4.130
  • Herodotus, Histories, 4.64
  • Herodotus, Histories, 4.78
  • Herodotus, Histories, 4.79
  • Herodotus, Histories, 6.92
  • Herodotus, Histories, 7.142
  • Herodotus, Histories, 7.239
  • Herodotus, Histories, 7.24
  • Herodotus, Histories, 7.39
  • Herodotus, Histories, 7.42
  • Herodotus, Histories, 8.10
  • Herodotus, Histories, 9.10
  • Herodotus, Histories, 9.108
  • Herodotus, Histories, 9.119
  • Herodotus, Histories, 9.51
  • Herodotus, Histories, 9.76
  • Homer, Iliad, 11.106
  • Homer, Iliad, 11.114
  • Homer, Iliad, 17.678
  • Homer, Iliad, 1.387
  • Homer, Iliad, 1.407
  • Homer, Iliad, 21.24
  • Homer, Iliad, 21.286
  • Homer, Iliad, 21.36
  • Homer, Iliad, 23.275
  • Homer, Iliad, 23.468
  • Homer, Iliad, 23.711
  • Homer, Iliad, 24.170
  • Homer, Iliad, 24.43
  • Homer, Iliad, 24.465
  • Homer, Iliad, 2.316
  • Homer, Iliad, 4.230
  • Homer, Iliad, 4.463
  • Homer, Iliad, 5.159
  • Homer, Iliad, 5.273
  • Homer, Iliad, 5.302
  • Homer, Iliad, 6.427
  • Homer, Iliad, 8.116
  • Homer, Iliad, 8.191
  • Homer, Odyssey, 10.461
  • Homer, Odyssey, 15.269
  • Homer, Odyssey, 1.298
  • Homer, Odyssey, 24.398
  • Homer, Odyssey, 4.388
  • Homer, Odyssey, 4.704
  • Homer, Odyssey, 5.325
  • Homer, Odyssey, 6.142
  • Homer, Odyssey, 6.81
  • Homer, Odyssey, 7.255
  • Homer, Odyssey, 9.41
  • Homer, Odyssey, 9.418
  • Homer, Odyssey, 9.487
  • Isaeus, Menecles, 28
  • Isocrates, Helen, 39
  • Isocrates, Panegyricus, 10
  • Isocrates, Panegyricus, 181
  • Isocrates, To Philip, 61
  • Isocrates, To Philip, 86
  • Lycurgus, Against Leocrates, 66
  • Lysias, On the Murder of Eratosthenes, 29
  • Lysias, Funeral Oration, 3
  • Lysias, Against Agoratus, 66
  • New Testament, Mark, 16.19
  • Plato, Laws, 637c
  • Plato, Laws, 699c
  • Plato, Republic, 347b
  • Plato, Republic, 389d
  • Plato, Republic, 524d
  • Plato, Republic, 610d
  • Plato, Statesman, 305d
  • Plato, Statesman, 309d
  • Plato, Phaedrus, 246d
  • Plato, Parmenides, 143a
  • Plato, Symposium, 173d
  • Plato, Charmides, 153b
  • Plato, Hipparchus, 227c
  • Sophocles, Ajax, 345
  • Sophocles, Antigone, 1163
  • Sophocles, Antigone, 916
  • Sophocles, Electra, 12
  • Sophocles, Electra, 592
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 284
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 373
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 729
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1004
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1031
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1391
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1494
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 218
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 266
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 276
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 461
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 641
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 643
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 913
  • Sophocles, Philoctetes, 1007
  • Sophocles, Philoctetes, 1051
  • Sophocles, Philoctetes, 1347
  • Sophocles, Philoctetes, 1431
  • Sophocles, Philoctetes, 234
  • Sophocles, Philoctetes, 537
  • Sophocles, Philoctetes, 656
  • Sophocles, Philoctetes, 675
  • Sophocles, Philoctetes, 68
  • Strabo, Geography, 2.5.1
  • Thucydides, Histories, 1.2
  • Thucydides, Histories, 1.91
  • Thucydides, Histories, 2.18
  • Thucydides, Histories, 2.34
  • Thucydides, Histories, 2.42
  • Thucydides, Histories, 2.49
  • Thucydides, Histories, 2.88
  • Thucydides, Histories, 2.92
  • Thucydides, Histories, 3
  • Thucydides, Histories, 3.20
  • Thucydides, Histories, 3.24
  • Thucydides, Histories, 4.17
  • Thucydides, Histories, 4.69
  • Thucydides, Histories, 6.27
  • Thucydides, Histories, 6.91
  • Thucydides, Histories, 7.1
  • Thucydides, Histories, 8.80
  • Xenophon, Anabasis, 1.6.10
  • Xenophon, Anabasis, 3.2.5
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.3
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.51
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.5.6
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.1.31
  • Xenophon, Hellenica, 4.1.14
  • Xenophon, Memorabilia, 2.9.4
  • Xenophon, Symposium, 2.4
  • Sophocles, Trachiniae, 259
  • Sophocles, Trachiniae, 446
  • Sophocles, Trachiniae, 808
  • Sophocles, Trachiniae, 820
  • Theocritus, Idylls, 10
  • Polybius, Histories, 1.24.11
  • Polybius, Histories, 1.31.6
  • Polybius, Histories, 2.35.6
  • Polybius, Histories, 3.107.10
  • Polybius, Histories, 3.61.8
  • Aristophanes, Acharnians, 906
  • Aristophanes, Clouds, 1123
  • Aristophanes, Clouds, 1310
  • Aristophanes, Clouds, 1395
  • Hippocrates, De officina medici, 11
  • Old Testament, 1 Maccabees, 4.18
  • Plutarch, Alcibiades, 18
  • Plutarch, Titus Flamininus, 7
  • Plutarch, Cicero, 13
  • Cassius Dio, Historia Romana, 44.19
  • Philostratus the Athenian, Life of Apollonius of Tyana, 4.22
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: