previous next
τέλος , εος, τό, (τέλλομαι, τέλλω)
A.coming to pass, performance, consummation, “εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἀρῇσιν τ. ἡμετέρῃσι γένοιτοOd.17.496; “ἐν [θεοῖς] τ. ἐστὶν ὁμῶς ἀγαθῶν τε κακῶν τεHes.Op.669; δίκη δ᾽ ὑπὲρ ὕβριος ἴσχει ἐς τ. ἐξελθοῦσα issuing in fulfilment, execution, ib.218; “καθάπερ ἐκ δίκης κατὰ νόμον τ. ἐχούσηςPEleph.1.12 (iv B.C.), cf. IG12(7).67.48 (Arcesine, iv/iii B.C.); “καθήκει νῦν [τὰν γνώμαν] ἐπὶ τέλος ἀχθῆμενSIG793.7 (Halasarna, i A.D.); ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τ. Pi.O.13.105, cf. N.8.45, 10.29, D.18.193; “ἢν θεὸς ἀγαθὸν τ. διδῷ αὐτῷX.Cyr.3.2.29; “ἐν πείρᾳ τ. διαφαίνεταιPi.N.3.70; “ψευστήσεις, οὐδ᾽ αὖτε τ. μύθῳ ἐπιθήσειςIl.19.107, cf. Isoc.5.71, 6.77; result, “τ. δ᾽ οὔ πώ τι πέφανταιIl.2.122; “εἵως κε τ. πολέμοιο κιχείω3.291; “ἐν γὰρ χερσὶ τ. πολέμου16.630; ἶσον τείνειεν πολέμου τ. 20. 101, cf. Hes.Th.638 (but πολέμοιο λοιμοῖο τ. ποτιδέγμενοι the coming to pass (outbreak) of . . , A.R.4.1282); τί μὰν ἀφήσει τ.; S. OC1468 (lyr.); τί ἔσται τὸ τ. τῶν γιγνομένων τούτων ἐμοί; Hdt.1.155, cf. Isoc.6.50; ἀποίητον . . θέμεν ἔργων τ. undo things done, Pi.O.2.17; ὁδοῦ τ. S.OC1400; φόνου τ. A.R.1.834; “τοῦ δ᾽ ὔμμι τέλος κρηῆναι ἔοικενId.3.172; τῷ τ. πίστιν φέρων the outcome, S.El.735; Ζεὺς πάντων ἐφορᾷ τ. Sol.13.17; “ἀκόλουθον τὸ τ. ἐξέβη τοῦ κινδύνου ταῖς ἐπιβολαῖςPlb.4.11.9; “ἀμφίδοξα τὰ τ. τῶν κινδύνων αὐτοῖς ἀπέβαινεId.18.28.11, cf. 18.32.12, 3.5.7; “τ. τοιόνδε ἐγένετο τῆς μάχηςHdt. 9.22, cf. Plb.1.61.2; μάχης . . κεκύρωται τ. A.Ch.874; διὰ μάχης ἥξω τέλους, = διὰ μάχης ἥξω, Id.Supp.475; ἐπ᾽ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τ. to seek to determine the issue of the battles in both directions, Pi.O.13.57; more generally, event, “οὐ γὰρ ἔγωγέ τί φημι τ. χαριέστερον εἶναι ὅτε . . Od.9.5: in concrete sense, result, product, “τ. εὐπεψίας αἱματικῆς πιμελὴ καὶ στέαρArist.PA672a4, cf. GA725b8.
2. in contexts like Hes.Op.669, Il.16.630 (v. supr.), τ. can be understood as power of deciding, supreme power, and so we have “τ. μὲν Ζεὺς ἔχει . . πάντων ὅσ᾽ ἐστίSemon.1.1; “ἐν δ᾽ ἐμοὶ τ. αὐτοῖν γένοιτο τῆσδε τῆς μάχης πέριS.OC423; [“Ἄπολλον] . . ὅθεν πολεμόκραντον ἁγνὸν, τ. ἐν μάχᾳA.Th.162 (lyr.); “τελέων τελειότατον κράτος, ὄλβιε ΖεῦId.Supp.525 (lyr.); “τ. ἔχει δαίμων βροτοῖς, τ. ὅπᾳ θέλειE.Or. 1545 (lyr.); “τ. δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν, εἴτε . . εἴτε . . Id.Hel.887; καὶ τοῖσ᾽ (sc. ἰητροῖς οὐδὲν ἔπεστι τ. they have no power or efficacy, Sol.13.58: and in the civil sphere, τ. ἔχειν, of persons, to have the power to ratify, IG12.57.25, Foed. ap. Th.4.118, Arist.Pol.1322b13; τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι τοῦτ᾽ εἶναι τ. the decision of the majority must be final, ib. 1317b6; κύριος ἔστω ἐπιβάλλειν κατὰ τὸ τ. shall have authority to inflict a fine up to the limit of his powers, Lexap.D.43.75; “κατὰ τὸ τ. ζημιοῦσθαιIs.4.11; τοῖς κατ᾽ ἐμπορίαν παραγιγνομένοις μηδὲν ἔστω τ. πλὴν ἐπὶ κήρυκι γραμματεῖ Foed. ap. Plb.3.22.8; τ. ἔχειν, of things, to have decisive or final authority, “σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς ἔχει τ. δήA.Pr. 13; . . τούτου αἰτίασις οὐκ ἔχει τ. has no validity, Antipho 5.89; πρὶν τ. τι αὐτῶν ἔχειν before any of the terms had validity, i.e. had been ratified, Th.5.41, cf. D.35.27; τοῦ ζῆν καὶ μὴ ζῆν τὸ τ. ἐστὶν ἐν τῷ ἀναπνεῖν the decisive difference between . . , Arist.Resp.480b19.
3. magistracy, office, “τ. δωδεκάμηνονPi.N.11.9 (δυω- codd.); οἱ ἐν τ. men in office, magistrates, S.Aj.1352, Ph.385, Th.3.36; ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα ἐν τ. Id.1.10, cf. 6.88; “οἱ ἐν τέλεϊ ἐόντεςHdt.3.18, 9.106; poet., “οἱ ἐν τέλει βεβῶτεςS.Ant.67; οἱ τὰ τ. ἔχοντες Foed. ap. Th.5.47; “ὂρ μέγιστον τ. ἔχοιSchwyzer409.3 (Elis, V B.C.); “τοὺς . . τὸ ὁροφυλακικὸν τ. ἔχονταςSIG633.94 (Milet., ii B.C.); τὸ τ. the government, “τοιαῦτ᾽ ἔδοξε τῷδε Καδμείων τέλειA.Th.1030; τὰ τ. the magistrates, Th. (with a masc. part. and pl. (v.l.) verb) 1.58, 4.15, X.An.2.6.4.
4. decision, doom, “Ζεὺς . . οἶδε, ὁπποτέρῳ θανάτοιο τ. πεπρωμένον ἐστίIl.3.309; “Κῆρες δὲ παρεστήκασι . . , μὲν ἔχουσα τ. γήραος ἀργαλέου, δ᾽ ἑτέρη θανάτοιοMimn.2.6; μήτηρ . . μέ φησι διχθαδίας Κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ (or τέλοσδε) Il.9.411, cf. 13.602; ἐξέφυγον θανάτου τ. Archil.6.3; “τ. θανάτου ἀλεείνωνOd.5.326; “τ. θανάτοιο κάλυψενIl.5.553; “οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τ. θανάτοιο κιχείη9.416, cf. 11.451; “ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τ., οἷον ἐτύχθηOd.24.124, cf. A.Th.906 (lyr.):—judicial decision, “ἀμμενῶ τ. δίκηςId.Eu.243; κύριον μένει τ. ib.544 (lyr.); οὐκ ἔχουσα τῆς δίκης τ. not having authority to decide the case, ib.729; κἀπ᾽ ἐμοὶ τρέποιτ᾽ ἂν αἰτίας τ.; will you submit the decision of this case to me? ib.434; “τὸ τ. κρίνεινPl.Lg.768b; τ. ἐπιθέτω τῇ δίκῃ ib.767a, cf. 761e, 957b; decision of an assembly, A. Supp.603,624; of a king, Id.Ag.934; ἐξαιτράπης ἐὼν Ἰωνίης, τ. ἐποίησε τὴν γῆν εἶναι Μιλησίων prob. in SIG134b30 (Milet., iv B.C.); ὥς τοι ἐγὼ μύθου τ. ἐν φρεσὶ θείω the summing up or crux of the matter, Il.16.83.
7. service rendered by a citizen in the Solonian constitution to the state, also his rating according to this service, θητικοῦ ἀντὶ τέλους ἱππάδ᾽ ἀμειψάμενος Epigr. ap. Arist.Ath.7.4; τιμήματι διεῖλεν εἰς τέτταρα τ. four ratings or classes, ib.7.3; later, τὸ τῶν ἱππέων τ., Lat. ordo equester, D.C.48.45, al.
8. dues exacted by the state, Ar.V.658 (pl.), Pl.R.425d (pl.); ἀγορᾶς τ. a market-toll, Ar.Ach.896; πορνικὸν τ. Aeschin.1.119; τ. πρίασθαι, πωλεῖν, farm a tax or let it, D.24.144, Aeschin. l.c.; ἐκλέγειν. πράττειν, levy it, D.l.c., Alex.263.3, Aeschin.3.113; τελεῖν pay a tax or duty, Pl.Lg.847b; εἰ τὰ τ. τελεῖ, ποῖον τ. τελεῖ, questions put to candidates at Athens, Din.2.17, Arist.Ath.7.4; “τέλη κατατίθησινAntipho 5.77; “καταβαλεῖνAnd.1.93; freq. in Inscrr., IG12.46.12, al., SIG135.14 (Olynthus, iv B.C.), al., and Papyri, τὸ ὡρισμένον τῆς αἰτήσεως τ., etc., POxy.1473.30 (iii A.D.), cf. PCair.Zen.240.7 (iii B.C.), etc.: metaph., τέλη λύειν, v. λύω v. 2.
10. a military station or post with defined duties (cf. signf. 5), ἐλθεῖν εἰς φυλάκων ἱερὸν τ. Il.10.56; αἶψα δ᾽ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τ. ἷξον ἰόντες ib.470; δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν at our posts, in the ranks, 11.730, cf. 18.298; later, military unit, division, squadron, “τέλει ἑνὶ τῶν ἱππέωνTh.2.22, cf. 4.96; “πελταστῶν τέληE.Rh.311; “κατὰ τέλεαHdt.1.103, 7.87, al.; “κατὰ τέληTh.6.42, Plb.11.11.6, cf. 11.15.2, Polyaen.2.1.17; in the Roman army, legion, J.AJ14.16.2, BJ1.17.9, Plu.Ant.18.56, App.BC5.87, al.
b. a force of 2048 infantry, = μεραρχία, Ascl. Tact.2.10, Arr.Tact.10.5, Ael.Tact.9.7.
c. a force of 2048 cavalry, Ascl.Tact.7.11, Arr.Tact.18.4, Ael.Tact.20.2.
II. δίρρυμά τε καὶ τρίρρυμα τέλη troops or columns of . . chariots, A.Pers.47 (anap.); of ships, “τρία τ. ποιήσαντες τῶν νεῶνTh.1.48: also ὀρνίθων τέλεα flocks of birds, v.l. for γένεα, Hdt.2.64; “τ. ἀθανάτωνA.Fr.151 (anap.).
12. a territorial division, Στρατικὸν τ. SIG421.44 (Acarnania, iii B.C.); Κορωνείων τὸ τ. Supp.Epigr.3.354 (Thebes, iii B.C.); τὸ Λοκρικὸν τ. GDI2070 (Delph., ii B.C.).
2. state of completion or maturity, τ. λαβεῖν, ἔχειν, of plants or animals, to attain maturity, Pl.Phdr.276b, Lg.834c, cf. 899e: hence, completion, end, finish, τ. ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ complete it, Id.Smp.186a, cf. Prt.348a; πᾶσι τοῖς προτέροις ἐπ έθηκε τ. as a finish to all his former acts, D.18.140; “τὸ τ. τῆς σκηνῆς ἐποιήσαντοX.Cyr.2.3.24; “ταύτης . . τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τ. ἐγένετοId.An.1.10.18; τ. λαβεῖν to be completed, Pl.R.501e, Isoc.4.5; “τ. ἔχεινPl.Lg.772c; οὐ τ. ἵκεο μύθων didst not reach the end of thy speech, Il.9.56; “ἐπὶ τέλους τοῦ δρόμουPl.R.613d; “μέχρι τοῦ τὸ προκείμενον ἐπὶ τέλος ἀχθῆναιPTeb.14.8 (ii B.C.); “ἑκάστων πρὸς τέλος ἀχθέντωνUPZ108.29 (ii B.C.), cf. BGU1816.11 (i B.C.); “ εἰκοστὴ τοῦ νοσήματος ἡμέρα τ. μὲν τριῶν ἑβδομάδων, ἓξ δὲ τετράδωνGal.18(2).234:—freq. in Adverbial phrases:
b. <ἐς τ. in the end, in the long run, “πάντως ἐς τ. ἐξεφάνηSol.13.28, cf. Hdt.9.37; εἰς τ. S.Ph.409; “θνητῶν δ᾽ εἰς τ. ὄλβιος οὐδείςE.IA161 (anap.), cf. Hdt.3.40; ὁρῶντες τὴν Λιβύην εἰς τ. ἀβλαβῆ διαμένουσαν altogether, completely, Plb.1.20.7, cf. PTeb.38.11 (ii B.C.), OGI90.12 (Rosetta, ii B.C.), PSI10.1120.5 (i B.C./i A.D.); ἐς τ. ἄνυε μοίρας dub. l. in Theoc.1.93.
c. διὰ τέλους (orig. perh. from signf. 1.1 or 5, or 11.1b, through the (whole) performance or time), through to the end, completely, A.Pr.275, S.Aj.685, E.Supp. 270, Isoc.5.24, 8.17, 19.4; throughout, all the time, always, Antipho 5.42, Timocl.8.5, Hegesipp.Com.2.3; so “διὰ τέλεοςHp.Acut.46 (= διὰ παντὸς καὶ ἀεί acc. to Gal.15.618); “διὰ τέλους ἀείPl.Phlb.36e; permanently, for good, τοῦ ἀφεθῆναί σε διὰ τ. PPetr.2p.45 (iii B.C.).
d. ἐπὶ τέλος at the end, opp. ἐν ἀρχῇ, Gal.19.183.
e. τέλει perh. in the end, S.OT198 (lyr.).
5. end of a word, A.D.Pron.12.25, al.; of a sentence, “ἐπὶ τέλει πρόσκειταιSor.1.43, cf. Gal.15.20; of a chapter or book, “ἐπὶ τέλει ἀναλυθήσεταιArchim.Sph.Cyl.2.4, cf. Gal.15.10; “πρὸς τῷ τ. ῥηθήσεταιPl.Lg.957b; “πρὸς τῷ τ. τοῦ ἐντέρουArist.PA675a16; ἀπὸ τέλους τοῦ σταδίου, opp. ἀπὸ μέσου, Id.Ph.239b34 (cf. infr. 111.2).
b. the end or purpose of action, “τ. εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων τὸ ἀγαθόνId.Grg.499e; freq. in Arist., EN1094a18, al.: hence, the final cause, = τὸ οὗ ἕνεκα, Id.Metaph.994b9, 996a26, al.; hence simply = τὸ ἀγαθόν, the chief good, Id.EN1097a21, Zeno Stoic.1.45, etc.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (207 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (207):
  • Aeschines, Against Timarchus, 119
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 113
  • Aeschylus, Agamemnon, 908
  • Aeschylus, Eumenides, 243
  • Aeschylus, Eumenides, 434
  • Aeschylus, Eumenides, 544
  • Aeschylus, Eumenides, 729
  • Aeschylus, Eumenides, 743
  • Aeschylus, Eumenides, 835
  • Aeschylus, Libation Bearers, 760
  • Aeschylus, Libation Bearers, 874
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 13
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 275
  • Aeschylus, Persians, 204
  • Aeschylus, Persians, 47
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 1030
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 367
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 162
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 260
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 906
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 475
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 624
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 525
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 603
  • Andocides, On the Mysteries, 93
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 42
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 77
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 89
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 982
  • Aristophanes, Wasps, 658
  • Aristotle, Constitution of the Athenians, 7.3
  • Aristotle, Constitution of the Athenians, 7.4
  • Bacchylides, Epinicians, 10.6
  • Bacchylides, Epinicians, 5.45
  • Demosthenes, Philippic 2, 30
  • Demosthenes, On the Crown, 140
  • Demosthenes, On the Crown, 193
  • Demosthenes, Against Leptines, 19
  • Demosthenes, Against Timocrates, 144
  • Demosthenes, Against Lacritus, 27
  • Demosthenes, Against Macartatus, 75
  • Demosthenes, Against Eubulides, 27
  • Euripides, Alcestis, 413
  • Euripides, Electra, 6
  • Euripides, Electra, 955
  • Euripides, Hecuba, 413
  • Euripides, Helen, 534
  • Euripides, Helen, 887
  • Euripides, Hippolytus, 2
  • Euripides, Hippolytus, 25
  • Euripides, Hippolytus, 3
  • Euripides, Hippolytus, 87
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 161
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 83
  • Euripides, Medea, 920
  • Euripides, Medea, 1382
  • Euripides, Orestes, 1545
  • Euripides, Suppliants, 1137
  • Euripides, Suppliants, 270
  • Herodotus, Histories, 1.103
  • Herodotus, Histories, 1.36
  • Herodotus, Histories, 1.76
  • Herodotus, Histories, 2.139
  • Herodotus, Histories, 2.64
  • Herodotus, Histories, 3.18
  • Herodotus, Histories, 3.40
  • Herodotus, Histories, 6.137
  • Herodotus, Histories, 7.87
  • Herodotus, Histories, 9.106
  • Herodotus, Histories, 9.22
  • Herodotus, Histories, 9.37
  • Herodotus, Histories, 1.155
  • Herodotus, Histories, 1.31
  • Herodotus, Histories, 4.131
  • Herodotus, Histories, 4.154
  • Herodotus, Histories, 5.89
  • Hesiod, Theogony, 638
  • Hesiod, Works and Days, 218
  • Hesiod, Works and Days, 669
  • Homer, Iliad, 10.56
  • Homer, Iliad, 19.107
  • Homer, Odyssey, 20.74
  • Homer, Odyssey, 24.124
  • Homer, Odyssey, 5.326
  • Isaeus, Nicostratus, 11
  • Isocrates, Aegineticus, 4
  • Isocrates, Panegyricus, 5
  • Isocrates, To Philip, 24
  • Isocrates, To Philip, 71
  • Isocrates, Archidamus, 50
  • Isocrates, Archidamus, 77
  • Isocrates, On the Peace, 17
  • Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 14.16.2
  • Flavius Josephus, The Jewish War, 1.17.9
  • Plato, Laws, 740c
  • Plato, Laws, 801e
  • Plato, Laws, 717e
  • Plato, Laws, 740e
  • Plato, Laws, 761e
  • Plato, Laws, 767a
  • Plato, Laws, 768b
  • Plato, Laws, 772c
  • Plato, Laws, 834c
  • Plato, Laws, 847b
  • Plato, Laws, 899e
  • Plato, Laws, 957b
  • Plato, Republic, 560e
  • Plato, Republic, 425d
  • Plato, Republic, 501e
  • Plato, Republic, 613c
  • Plato, Republic, 613d
  • Plato, Philebus, 36e
  • Plato, Symposium, 210e
  • Plato, Phaedrus, 276b
  • Plato, Symposium, 181e
  • Plato, Symposium, 186a
  • Plato, Symposium, 211b
  • Plato, Gorgias, 499e
  • Plato, Protagoras, 348a
  • Plato, Cleitophon, 410e
  • Plato, Epinomis, 992d
  • Plato, Menexenus, 249a
  • Sophocles, Ajax, 1352
  • Sophocles, Ajax, 685
  • Sophocles, Antigone, 1241
  • Sophocles, Antigone, 67
  • Sophocles, Antigone, 143
  • Sophocles, Antigone, 233
  • Sophocles, Electra, 735
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1050
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1621
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1400
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1468
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1530
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1720
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 423
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 198
  • Sophocles, Philoctetes, 385
  • Sophocles, Philoctetes, 409
  • Sophocles, Trachiniae, 238
  • Thucydides, Histories, 1.58
  • Thucydides, Histories, 1.109
  • Thucydides, Histories, 1.48
  • Thucydides, Histories, 2.100
  • Thucydides, Histories, 2.22
  • Thucydides, Histories, 3.36
  • Thucydides, Histories, 4.118
  • Thucydides, Histories, 4.60
  • Thucydides, Histories, 4.96
  • Thucydides, Histories, 5.41
  • Thucydides, Histories, 6.42
  • Thucydides, Histories, 6.88
  • Xenophon, Anabasis, 2.6.4
  • Xenophon, Anabasis, 1.10.18
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.3.11
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.3.24
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.2.29
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.7.6
  • Xenophon, Hellenica, 5.4.30
  • Homer, Iliad, 11.439
  • Homer, Iliad, 11.451
  • Homer, Iliad, 11.730
  • Homer, Iliad, 13.602
  • Homer, Iliad, 16.630
  • Homer, Iliad, 16.83
  • Homer, Iliad, 18.298
  • Homer, Iliad, 18.378
  • Homer, Iliad, 20
  • Homer, Iliad, 21.450
  • Homer, Iliad, 2.122
  • Homer, Iliad, 3.291
  • Homer, Iliad, 3.309
  • Homer, Iliad, 5.553
  • Homer, Iliad, 9.411
  • Homer, Iliad, 9.416
  • Homer, Iliad, 9.56
  • Homer, Odyssey, 17.496
  • Homer, Odyssey, 22.323
  • Homer, Odyssey, 9.5
  • Sophocles, Ichneutae, 837
  • Aeschylus, Agamemnon, 1202
  • Aeschylus, Agamemnon, 934
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 1.834
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 3.172
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 4.1202
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 4.1282
  • Theocritus, Idylls, 5
  • Polybius, Histories, 11.11.6
  • Polybius, Histories, 11.15.2
  • Polybius, Histories, 18.28.11
  • Polybius, Histories, 18.32.12
  • Polybius, Histories, 1.20.7
  • Polybius, Histories, 1.61.2
  • Polybius, Histories, 3.5.7
  • Polybius, Histories, 4.11.9
  • Euripides, Rhesus, 311
  • Euripides, Rhesus, 735
  • Aristophanes, Acharnians, 896
  • Thucydides, Histories, 5.46
  • Thucydides, Histories, 1.10
  • Thucydides, Histories, 4.15
  • Thucydides, Histories, 5.47
  • Thucydides, Histories, 6.16
  • Plutarch, Phocion, 38
  • Arrian, Tactica, 10.5
  • Arrian, Tactica, 18.4
  • Cassius Dio, Historia Romana, 48.45
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: