previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

CAPUT UNDECIMUM.

Clades Burgoyniana. — Ingens Americanorum lœtitia. — Morristoniam recedit Washingtonius. — Res difficiles quibus circumsessus est imperator Americanus. — Quosdam è suo numero ad exercitûs statum inspiciendum mittit Congressus. — Foedus cum Ludovico decimo sexto, Gallorum rege, initum est. — Philadelphiam vacuefaciunt Britanni. — Insulam Rhodensem Gallicis et Americanis copiis expugnare visum est. — Classes ambas, Gallicam Britannicamque, tempestas dirimit. — Canadam invadere statuit Congressus. — Contrà monet suadetque Washingtonius.


INTEREA, civitatibus ferè omnibus mediis potiti erant Britanni, quum septentrionalibus provinciis res majores accidebant. Burgoyne, dux Britannus, qui bellum lacubus1 et provinciis proximis gereret, cum veteranis quibusdam copiis, missus est. 2 Ticonderogam cepit, lacuque Georgio3 lustrato, castra ibi ad fluminis Hudson origines posuit. Hic, autem, 4 ducis Britanni impetus a fortissimo Gates coercitus; præliisque duobus Marte vario5 factis, decimo septimo die Octobris, Christi anno millesimo septingentesimo septuagesimo septimo, sese unà cum exercitu suo dedere coactus est.

Victoria hæcce per civitates Americanas universas gaudium ingens excivit. Gentes populique Europæi, at maximè Galli, qui præjudicio aut invidiâ Britannorum gloriam jamdudum avebant imminui, cladis hujusce nuncium6 lætissimè accepêre. Multi fortissimi peritissimique cohortis Hibernicæ præfecti, coloniarum fœderatarum Americanarum tuendarum causâ, nomina ultrò dedêre. 7 Plures, sanè, Galli, nobiles domi, 8 pro libertate Americanâ sese insigniverant. In his præcipuus fuit Fayette, Gallus nobilis. Hicce adolescens fortis, undevigesimum9 agens annum, Americanorum partes10 amplexus, ad libertatem eorum, tuendam, insitâ ad gloriam cupiditate, nobilique ad laudem impetu, impulsus est.

Ineunte anno millesimo septingentesimo septuagesimo septimo, mense Januario, Morristoniam, oppidulum Novâ Cæsareâ situm, ut exercitui nudo perfugium præberetur, Washingtonius secessit. Hìc, 11 tamen, multis incommodis circumsessus circumventusque fuit. Militum Americanorum numerus, præ 12 hostium multitudine parvus erat; etsi hostes, juxta ac13 cives Americani longè aliter æstimabant. Error iste, a Washingtonio, quippe qui14 multitudinis magnæ speciem15 præbere avebat, consulto fovebatur. Præfectis, in locis, quò hostium copiæ minime accedere poterant, dispositis, commeatus invicem16 facillime dabantur. Error, quoque, quo laborabant hostes, de vero militum Americanorum numero, Washingtonium ejusque exercitum ab omni impetu hostili tutum securumque reddidit.

Dum regionem illam passim lustrabantur copiæ colonicæ, Britones populatum exeuntes vexabant, intraque fines exiguos sese continere cogebant. Velitationibus nonnullis duos inter exercitus aliquandiù factis, hiems reliqua traducta est.

Etsi jam anteà, hoc libro, satis multa de hujus anni rebus gestis dicta sint, pauca, tamen, disserere, et paullo altiùs quædam repetere, tempus admonuit. Magnæ crant difficultates cum quibus conflictandum erat Washingtonio, ob exercitum sustentandum ac vestiendum. , autem, non solæ erant quæ heroi nostro, hoc tempore, undique instabant. Pennsylvania et Cæsarea Nova eum enixè et magnoperè flagitabant, ut hostium incursiones a domibus suis propulsaret. His in civitatibus plures fuère, qui damnorum pristinorum memores, et periculum ob hostium proximitatem capiti17 aut fortunis timentes, cujusvis opes contra illius potentiam crescere malebant, adeoque præjudicio ac invidia cæci fiebant, ut culpâ et incuriâ Washingtonii, omnia mala, quæ obtingebant, evenisse et accidisse aiebant. Qui18 leges apud Pennsylvanos, tune temporis, potestatem ferendi habebant, (, quòd, forsitan urbis primariæ captæ 19 pigebat,) ut 20 Washingtonium in hiberna ire, et exercitum sub pellibus, 21 seu tentoriis, ob frigus brumale, quod jam instabat, collocare et ponere voluisse auditum, multas de eo res dictu fœdas ad Congressum scripserunt, palamque turpia de illo effutire, et prædicare haud dubitabant.

Quæ omnia invictâ quadam animi vi facillimè edomuit, inimicosque fateri tandem coegit, omnia quæ acciderant, nec ab ullo, Deo optimo maximo excepto, provideri, 22 nec si provisa essent, prohiberi poterant. Nunc ad res gestas Christi anno millesimo septingentesimo septuagesimo octavo enarrandas nosmetipsos accingamus.

Sub anni posterioris23 finem, ad gnavitèr acriterque bellandum, heros noster nil infectum24 reliquit. Ut tot milites haberent Americani, quot Britannos habere jam exploratum compertumque fuerat, vehementissimè a Washingtonio fuit elaboratum. Quosdam è suo numero selectos, qui unà cum Washingtonio exercitûs statum inspicerent, in castra delegavit Congressus. Rationem, 25 eis, exhibendam curavit Washingtonius, quâ omnia, ad exercitum alendum, vestiendum, armisque ornandum necessaria, accuratissimè demonstravit. Ut stipendium præfectis, qui de patriâ benè meruerant, in posterum26 proferretur, ac propagaretur, enixè contendit. Stipendium, ut minus æquo, 27 præsertim fide28 imminutâ, illos edocuit; mala, item, plurima, quæ tam praefectis quam militibus gregariis, hocce bello, communia fuerant; plurimos, etiam, fortes viros, qui sese29 magistratu aut jam abdicaverant, aut propediem abdicare cogerentur, ob illorum oculos posuit.

Hæc adeo salutaria monita gratiora tam civibus quam militibus esse debebant, quòd stipendii nil sese accepturum autumavit Washingtonius. Rerum30 Americanarum scriptores gestarum, sub hoc tempus, fœdus cum Gallorum Rege, Ludovico decimo sexto, ictum, enarrabunt. Cujus fœderis nuntio accepto, Britanniamque perlato, Rex, Conciliumque Regni Anglici publicum, sese omnia Americanis, quæ paulo ante abnuerant, concedere et condonare dixêre.

Conditionum harum, à Britannis tùm primùm oblatarum, nuncium primum à Tryon, duce Britanno, qui tunc temporis Eboraco Novo præfuit, accepit Washingtonius. Conditiones istæ, à Britannis demum oblatæ, quæ, 31 si maturè aut tempestivè datæ essent, pacem duas inter gentes procul dubio servâssent, properè a Congressu populoque Americano sunt repudiatæ.

Eodem fere tempore, Gulielmus Howe, eques32 Britannus, imperio militari sese abdicavit, Britanniamque est reversus. Henricus Clintonius, eques quoque Britannus, qui ei successerat, vix33 ad munia obeunda sese accinxit, cum Philadelphiam vacuefacere jussus fuit. Quâ vacuefactâ, plurimisque levibus pugnis hostibus attritis vexatisque, exercitum Washingtonius, Cæsareâ Novâ, haud longè à mari aliquandiù continebat.

Classis Gallica, cujus expectatio Britannos Phil adelphiam vacuefacere coegit, serò34ad bellum hostibus inferendum advenit: Eboracum, quoque, Novum expugnare, aut omninò bello appetere, incommodum, et à re longè alienum est visum. Ad propugnaculum ab hostibus ædificatum, et in Insulà Rhodensi situm, Gallicis et Americanis copiis in unum35 collatis, expugnare satius visum.

Quo constituto, Sullivanus, dux Americanus, qui copias pedestres duceret, à Washingtonio est missus. Cum 36 paulum abfuit quin hostium opera expugnarentur, classis Britannica in conspectum venit. D'Estaing, Gallus nobilis, qui Ludovici decimi sexti classi præfuit, ut cum hoste quam primùm confligeret, naves solvit, 37 et in altum est provectus: at tempestas tanta subitò coorta, ut classem alteram Eboracum Novum, alteram Bostoniam, sese recipere, navium reficiendarum causâ, coegerit.

Cum classes ambæ è conspectu jam ablatæ, et in altum procul à terra provectæ fuissent, Sulliva- Novum expugnare, aut onmno bello appetere, nus, de quo modò meminimus, sperans, navibus38 Gallicis reducibus, hostiumque copiis maritimis aut captis, aut tempestate disjectis, sese perbrevi hostium opera omnia expugnare posse, propugnaculum39 acerrime aggredi et obsidere instituit. Consilio, 40 autem, D'Estaing, sese Bostoniam, reficiendæ classis causâ, recipiendi, cognito, in Sullivani fortis exercitu, querimoniæ liberæ exaudiri, et à militibus gregariis, in socios, 41 mali auctores, jactari et rejici cœptæ

Hæc sententia nonnullis inimica videbatur. Mala attamen, quæ in re tam insperatâ timenda forent, providit 42 Washingtonii mens cauta, Fayetteque, Gallus prænobilis, imperatorem, hâc in re, plurimùm adjuvit. Epistolis nuntiisque multis, super hac re, ultrò citroque missis, ad alia quædam avocabatur Washingtonius.

Sub anni insequentis finem, nempe, anni Christi millesimi septingentesimi septuagesimi octavi, cum plurima jam transacta fuissent, cumque hiems instaret, ad Canadam, Britannicam provinciam, et civitatibus Americanis conterminam, manu magnâ, invadendam, animum appulit Congressus. Coloniarum 43 fœderatarum Americanarum consilium Congressûs erat, anno insequenti, Canadam, in gentibus copiis, terrâ marique simul invadere.

Consilium hocce Canadam invadendi conceptum, et penè perfectum erat, inscio Washingtonio. Ut 44 ad Benjaminum Franklin, philosophum clarissimum, qui, 45 eo tempore, reipublicæ Americanæ, apud Parisios, vicem gerebat, literæ, hâc super re, scriberentur, à Congressu Washingtonio præceptum. At Washingtonii mens provida tantum facinus 46 tam exiguis copiis suscipere renuit. Quapropter ad Congressum, literas, hâc de re, exaravit, in quibus ab incepto tam periculoso cives dissuasit. Washingtonii, igitur, consilio tandem probato, ab incepto destiterunt, quippè quod plus laboris et periculi, quam gloriæ aut fructûs ullius, habiturum esset.

1 Lacubus, the lakes on the Canada frontier.

2 Missus est, &c. “ Was sent, (who should conduct the war,) to carry on the war on the lakes, ” &c.

3 Lacuque Georgio, &c.Lake George being traversed, ” (that is, by him.)

4 Hic, &c., but, here.

5 Marte vario, “ with various success. ”

6 Nuncium, “ the news of this defeat. ”

7 Nomina ultrò dedere, “ enlisted voluntarily. ”

8 Nobiles domi, “ noblemen at home, ” that is, in France.

9 Undevigesimum, &c., “ in his nineteenth year. ”

10 Partes, espoused the cause of the Americans.

11 Hic, “ here, ” that is, in Morristown, in New-Jersey.

12 Prœ, “ in comparison with; ” in proportion to.

13 Juxta ac, “ as well as. ”

14 Quippe qui, “ since, ” i. e., as one who, as being one who.

15 Speciem, “ the show, ” or appearance.

16 Commeatus, &c., “ communication to and fro. ”

17 Capiti, “ their lives. ”

18 Qui, &c., “ a periphrasis for the Pennsylvania legislature. ”

19 Urbis, &c., “ their chief city, ” viz. Philadelphia, “ taken ” by the enemy.

20 Ut, “ when (as soon as) it was heard. ”

21 Pellibus, “ hides ” or skins; put here for tents; for although the moderns do not construct their tents of hides, yet, to a Roman ear, the word is appropriate and customary; inasmuch as, the Romans made their tents, often, of hides. See Cæsar's Commentaries, &c.

22 Provideri, “ to be foreseen, ” anticipated.

23 Anni posterioris, the former year, viz., 1777.

24 Infectum, “ undone, ” unfinished.

25 Rationem, “ a method, ” plan, or system.

26 Posterum, &c., (nempè, tempus) “ might be prolonged and extended in future. ”

27 Ut, &c., “ as being unreasonably small; ” literally, “ as less than what was just. ”

28 Fide, “ (public) credit being impaired; ” alluding, doubtless, to the depreciation of the paper currency.

29 Sese, &c., “ who had already resigned their office, ” &c.

30 Rerum, &c., “ the writers of the American exploits, will relate that a treaty was made about this time with, ” &c.

31 Quœ (scilicet conditiones) “ which, if they had been made early or seasonably, would have doubtless preserved. ”

32 Eques; by this term is here implied, a knight, who, in modern Latinity, is called miles, or eques. The term is analogous to the English word, Sir, as a mark of nobility. Thus, Gulielmus Howe, eques, means Sir William Howe.

33 Vix &c., “ had scarcely set about the performance of his duty, when he was ordered to evacuate Philadelphia. ”

34 Serò, &c., “ arrived too late to act on the offensive. ”

35 Unum (scilicet locum) “ being united, or combined. ”

36 Cum, &c. “ When the enemies' works were nearly stormed. ”

37 Naves solvit, “ set sail, and stood out to sea. ”

38 Navibus, &c., “ the French ships returning. ”

39 Propugnaculum, &c., “ he resolved to assault, with the utmost vigor, and besiege the enemy's fortress. ”

40 Consilio, &c., “ but the design of D'Estaing, of repairing to Boston, for the purpose of refitting his fleet, being known, ” (to the Americans in Rhode Island and elscwhere.

41 Socios, “ their allies, ” the French.

42 Providit, “ foresaw the evils, ” &c.

43 Coloniarum, &c. “ It was the design of the Congress of the confederated American colonies. ” The verbal noun Congressus, throughout this work, is, emphatically, and by way of eminence, confined to the Congress of the then Colonies, now the United States of North America.

44 Ut, &c, literally, “ it was directed by Congress toWashington that a letter ” &c.

45 Qui, &c., a periphrasis for an embassador to the French court.

46 Facinus; this substantive, from the verb facio, is a word of rather an ambiguous import, meaning, sometimes, a generous, gallant, or noble action; and, sometimes, a base deed; it is, however, generally taken in a bad sense.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Dates (automatically extracted)
Sort dates alphabetically, as they appear on the page, by frequency
Click on a date to search for it in this document.
1777 AD (1)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: