previous next
δίδωμι , Il.23.620, etc. (late δίδω POxy.121 (iii A. D.)); late forms, 1pl. διδόαμεν v. l. in J.BJ3.8.5, etc., 3pl. δίδωσι παρα-) Id.AJ10.4.1, etc.; but thematic forms are freq. used, esp. in Ep. and Ion., διδοῖς, διδοῖσθα, Il.9.164, 19.270,
A.διδοῖOd.17.350, Mimn.2.16, Hdt.2.48, Hp.Aër.12 (ἀνα-), A.Supp.1010, etc., “διδοῦσιIl.19.265 (always in Hom.), dub. in Att., Antiph.156; imper. “δίδουThgn.1303, Hdt.3.140, E.Or.642, “δίδοιPi.O.1.85, Epigr. in Class.Phil.4.78, Ep. “δίδωθιOd.3.380; inf. διδόναι, also “διδοῦνThgn.1329, Ep. “διδοῦναιIl.24.425, Aeol. “δίδωνTheoc.29.9; part. διδούς, Aeol. “δίδοιςAlc.Supp.23.13: impf. ἐδίδουν -ους -ου, Ar.Eq.678, Od.19.367, 11.289 (Ep. “δίδουIl. 5.165), etc.; 3pl. “ἐδίδοσανHdt.8.9, etc., ἐδίδουν (v.l. ἐδίδων) Hes. Op.139, D.H.5.6 codd. (ἀπ-), also ἔδιδον prob. in h.Cer.437, δίδον ib.328; Ep. iter. “δόσκονIl.14.382: fut. “δώσω14.268, etc., Ep. “διδώσωOd.13.358, 24.314; inf. “δωσέμεναιIl.13.369: aor. 1 ἔδωκα, used only in ind., Od.9.361, etc., Ep. “δῶκαIl.4.43: aor. 2 ἔδων, used in pl. ind. ἔδομεν ἔδοτε ἔδοσαν (Lacon. “ἔδονIG5(1).1B1), and in moods, δός, δῶ, δοίην, δοῦναι, δούς; Ep. forms of aor., subj. 3sg. δώῃ, δώῃσι, δῷσι, Il.16.725, 1.324, Od.2.144; 3sg. δώη, Boeot. “δώειSIG2858.17 (Delph.), IG7.3054 (Lebad.), “δοῖPPetr.2.p.24; 1pl. “δώομενIl.7.299, Od.16.184, 3pl. “δώωσιIl.1.137; 3sg. opt. is written “δόηUPZ1.4, “δοῖIG14.1488, etc.; inf. “δόμεναιIl.1.116, “δόμεν4.379 (also Dor., Ar.Lys.1163 (ἀπο-)“, δόμεινSIG942 (Dodona)); Cypr. inf. “δοϝέναιInscr.Cypr.135.5H. (also opt. δυϝάνοι ib. 6); Arc. part. “ἀπυ-δόαςIG5(2).6.13 (Tegea); inf. “δῶναιSchwyzer 666.2 (Orchom., iii B. C.), also in later Greek, BGU38.13 (ii A. D.): pf. “δέδωκαPi.N.2.8, etc.; Boeot. 3pl. “ἀπο-δεδόανθιIG7.3171.35 (Orchom.): plpf. “ἐδεδώκειX.Cyr.1.4.26:—Med. only in compds.:— Pass., fut. “δοθήσομαιE.Ph.1650, Is.3.39, etc.: aor. “ἐδόθηνOd.2.78, etc.: pf. “δέδομαιIl.5.428, A.Supp.1041, Th.1.26, etc.; 3pl. “δέδονταιE.Supp.757: plpf. “ἐδέδοτοTh.3.109:—give freely,τινί τιOd.24.274, etc.: in pres. and impf., to be ready to give, offer, Il.9.519, Hdt.5.94, 9.109, Ar.Fr.100, X.An.6.3.9, etc.; “τὰ διδόμεναthings offered, D.18.119.
2. of the gods, grant, assign, κῦδος, νίκην, etc., Il.19.204, 11.397, etc.; of evils, δ. ἄλγεα, ἄτας, κήδεα, etc., 1.96, 19.270, Od.9.15, etc.; twice in Hom. in Pass., οὔ τοι δέδοται πολεμήϊα ἔργα not to thee have deeds of war been granted, Il.5.428, cf. Od.2.78; later εὖ διδόναι τινί give good fortune, provide well for . . , S.OT1081, OC642, E.Andr.750: abs., of the laws, grant permission,δόντων αὐτῷ τῶν νόμωνIs.7.2, cf. Pl.Lg.813c.
4. with inf. added, ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν . . ἐς πόλεμον φορέειν gave it him to wear in war, Il.15.532, cf. 23.183; “δῶκε [τεύχεα] θεράποντι φορῆναι7.149: later freq. of giving to eat or drink, “ἐκ χειρὸς διδοῖ πιεῖνHdt.4.172, cf. Cratin.124, Pherecr.69, etc.; “ἐδίδου ῥοφεῖνAr.Fr.203; “δίδου μασᾶσθαιEup. 253; “δὸς καταφαγεῖνHegem.1; “τὴν κύλικα δὸς ἐμπιεῖνPherecr.41; “δὸς τὴν μεγάλην σπάσαιDiph.17.7; with inf. omitted, “φιάλην ἔδωκε κεράσαςEphipp.10; “εὐζωρότερον δόςDiph.58; also of giving water to wash with, δίδου κατὰ χειρός (sc. νίψασθαι) Arched.2.3, cf. Alex.261.2.
5. Prose phrases, δ. ὅρκον, opp. λαμβάνειν, tender an oath, “δοκεῖ κἂν ὀμόσαι εἴ τις αὐτῷ ὅρκον διδοίηIs.9.24, cf. D.39.3, Arist. Rh.1377a8; δ. ψῆφον, γνώμην, put a proposal to the vote, propose a resolution, D.21.87, 24.13: δ. χάριν, = χαρίζεσθαι, S.Aj.1354, Cratin. 317; ὀργῇ χάριν δούς having indulged . . , S.OC855; λόγον τινὶ δ. give one leave to speak, X.HG5.2.20; “δ. λόγον σφίσιdeliberate, Hdt. 1.97; “οὐκ, εἰ διδοίης . . σαυτῷ λόγονS.OT583; δοῦναι, λαβεῖν λόγον, Arist.SE165a27 (but δ. λόγον, εὐθύνας, render accounts, IG12.91, al.): δ. δίκην or δίκας, v. δίκη: ἀκοὴν δ. λόγοις lend an ear to . . , S. El.30, etc.; δ. ἐργασίαν give diligence, = Lat. dare operam, OGI441.109 (Lagina, i B. C.), POxy.742.11: c. inf., Ev.Luc.12.58: abs., sc. “πληγήν, λίθῳ δ. τινίPLips.13 iii 3; ἐμβολὰς διδόναι, ram, of ships, D.S.13.10.
2. of parents, give their daughter to wife,θυγατέρα ἀνδρίIl.6.192, Od.4.7; also of Telemachus, “ἀνέρι μητέρα δώσω2.223; τὴν . . Σάμηνδε ἔδοσαν gave her in marriage to go to Samé, 15.367, cf. 17.442; with inf. added, “δώσω σοι Χαρίτων μίαν ὀπυιέμεναιIl. 14.268: in Prose and Trag., “θυγατέρα δ. τινὶ γυναῖκαHdt.1.107, cf. Th.6.59, X.HG4.1.4, etc.: abs., “ἐδίδοσαν καὶ ἤγοντο ἐξ ἀλλήλωνHdt. 5.92.β́, cf. E.Med.288; also “δ. κόρᾳ ἄνδραPi.P.9.117.
3. διδόναι τινά τινι grant another to one's entreaties, pardon him at one's request, X.An.6.6.31; διδόναι τινί τι forgive one a thing, condone it, E.Cyc.296 (s. v. l.).
5. appoint, establish, of a priest, LXXEx.31.6; δῶμεν ἀρχηγόν ib.Nu. 14.4; δ. τινὰ εἰς ἔθνος μέγα ib.Ge.17.20; place, τινὰ ὑπεράνω πάντα τὰ ἔθνη ib.De.28.1:—Pass., οἱ δεδομένοι, = Nethinim, ministers of the Temple, ib.Ne.5.3; ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα . . orders were given them that . . , Apoc.9.5.
III. in vows and prayers, c. acc. pers. et inf., grant, allow, bring about that . . , esp. in prayers, δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω grant that he may go . . , Il.3.322; “τὸν κασίγνητον δότε τυίδ᾽ ἴκεσθαιSapph.Supp.1.2; δός με τείσασθαι give me to . . , A.Ch.18, cf. Eu.31; also c. dat. pers., “τούτῳ . . εὐτυχεῖν δοῖεν θεοίId.Th.422; “θεοὶ δοῖέν ποτ᾽ αὐτοῖς . . παθεῖνS.Ph.316, cf. OC1101, 1287, Pl.Lg.737b.
2. grant, concede in argument, “δ. καὶ συγχωρεῖνId.Phd.100b, cf. Arist.Metaph.990a12, al.: c. inf., Id.Ph.239b29; “δ. εἶναι θεούςIamb.Myst.1.3; “ἑνὸς ἀτόπου δοθέντος τἆλλα συμβαίνειArist.Ph.186a9; δεδομένα, τά, data, title of work by Euclid; δοθεῖσα γραμμή, γωνία, etc., Pl.Men.87a, Euc.1.9, etc.; “δεδόσθω κύκλοςArchim.Sph.Cyl.1.6, al.; also in Alchemy, δός take certain substances, Pleid.X.69.
IV. Gramm., describe, record, Sch.Pi. P.5.93, Sch.Il.16.207.
V. seemingly intr., give oneself up, devote oneself, c. dat., esp. “ἡδονῇE.Ph.21, Plu.Publ.13; “ἡδοναῖςPhilostr. VS1.12; “ἐλπίδιJ.AJ17.12.2; “εἰς δημοκοπίανD.S.25.8; “δρόμῳ δοὺς φέρεσθαιat full speed, Alciphr.3.47.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (129 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (129):
  • Aeschylus, Eumenides, 31
  • Aeschylus, Libation Bearers, 18
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 422
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 1010
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 1041
  • Aristophanes, Knights, 678
  • Aristophanes, Lysistrata, 1163
  • Demosthenes, On the Crown, 119
  • Demosthenes, On the Crown, 97
  • Demosthenes, Against Midias, 87
  • Demosthenes, Against Timocrates, 13
  • Demosthenes, Against Boeotus 1, 3
  • Diodorus, Historical Library, 13.10
  • Diodorus, Historical Library, 17.108
  • Euclid, Elements, 1.9
  • Euripides, Andromache, 750
  • Euripides, Cyclops, 296
  • Euripides, Medea, 288
  • Euripides, Orestes, 642
  • Euripides, Phoenician Women, 1650
  • Euripides, Phoenician Women, 21
  • Euripides, Suppliants, 757
  • Herodotus, Histories, 1.97
  • Herodotus, Histories, 2.48
  • Herodotus, Histories, 1.107
  • Herodotus, Histories, 3.140
  • Herodotus, Histories, 4.172
  • Herodotus, Histories, 5.92
  • Herodotus, Histories, 5.94
  • Herodotus, Histories, 6.108
  • Herodotus, Histories, 8.9
  • Herodotus, Histories, 9.109
  • Hesiod, Works and Days, 139
  • Homer, Iliad, 11.397
  • Homer, Iliad, 12.6
  • Homer, Iliad, 13.369
  • Homer, Iliad, 14.382
  • Homer, Iliad, 15.532
  • Homer, Iliad, 16.207
  • Homer, Iliad, 16.725
  • Homer, Iliad, 19.204
  • Homer, Iliad, 19.270
  • Homer, Iliad, 1.116
  • Homer, Iliad, 1.137
  • Homer, Iliad, 1.324
  • Homer, Iliad, 1.96
  • Homer, Iliad, 23.21
  • Homer, Iliad, 24.425
  • Homer, Iliad, 3.322
  • Homer, Iliad, 4.379
  • Homer, Iliad, 4.43
  • Homer, Iliad, 5.397
  • Homer, Iliad, 5.428
  • Homer, Iliad, 7.299
  • Homer, Iliad, 9.164
  • Homer, Iliad, 9.519
  • Homer, Iliad, 5.165
  • Homer, Odyssey, 11.289
  • Homer, Odyssey, 13.358
  • Homer, Odyssey, 16.184
  • Homer, Odyssey, 19.167
  • Homer, Odyssey, 19.367
  • Homer, Odyssey, 1.67
  • Homer, Odyssey, 24.274
  • Homer, Odyssey, 24.314
  • Homer, Odyssey, 24.65
  • Homer, Odyssey, 2.144
  • Homer, Odyssey, 2.78
  • Homer, Odyssey, 3.380
  • Homer, Odyssey, 4.7
  • Homer, Odyssey, 9.15
  • Homer, Odyssey, 9.361
  • Homer, Odyssey, 15.367
  • Homer, Odyssey, 17.350
  • Homer, Odyssey, 17.442
  • Homer, Odyssey, 2.223
  • Homeric Hymns, Hymn 2 to Demeter, 328
  • Homeric Hymns, Hymn 2 to Demeter, 437
  • Isaeus, Apollodorus, 2
  • Isaeus, Pyrrhus, 39
  • Isaeus, Astyphilus, 24
  • Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 17.12.2
  • Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 10.4.1
  • Flavius Josephus, The Jewish War, 3.8.5
  • New Testament, Revelation, 9.5
  • Old Testament, Exodus, 31.6
  • Plato, Laws, 737b
  • Plato, Laws, 813c
  • Plato, Republic, 574c
  • Plato, Phaedo, 100b
  • Plato, Meno, 87a
  • Sophocles, Ajax, 1354
  • Sophocles, Electra, 1348
  • Sophocles, Electra, 30
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1101
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1287
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 642
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 855
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 583
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1081
  • Sophocles, Philoctetes, 316
  • Thucydides, Histories, 1.26
  • Thucydides, Histories, 3.109
  • Xenophon, Anabasis, 6.6.31
  • Xenophon, Anabasis, 6.3.9
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.26
  • Xenophon, Hellenica, 4.1.4
  • Xenophon, Hellenica, 5.2.20
  • Homer, Iliad, 14.268
  • Homer, Iliad, 19.265
  • Homer, Iliad, 23.183
  • Homer, Iliad, 23.620
  • Homer, Iliad, 6.192
  • Homer, Iliad, 7.149
  • Sophocles, Philoctetes, 1341
  • Sophocles, Philoctetes, 84
  • Polybius, Histories, 3.15.4
  • Polybius, Histories, 3.17.8
  • Thucydides, Histories, 2.68
  • Thucydides, Histories, 6.59
  • Old Testament, 2 Esdras, 5.3
  • Old Testament, Deuteronomy, 28.1
  • Old Testament, Genesis, 17.20
  • New Testament, Luke, 12.58
  • Old Testament, Numbers, 14.4
  • Plutarch, Publicola, 13
  • Diodorus, Historical Library, 18.47
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 5.6
  • Philostratus the Athenian, Lives of the Sophists, 1.12
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: