previous next
φρον-έω , Ep. subj.
A.φρονέῃσιOd.7.75: Ep. impf. “φρόνεονIl.17.286, “φρονέεσκονA.R.4.1164: fut. “-ήσωAr.Ec.630 (anap.), etc.: aor. “ἐφρόνησαHdt.1.60, A.Eu.115, etc.: pf. “πεφρόνηκαEmp.103.1, Isoc.5.124, D.S.18.66:—Pass., Arist.Xen.980a9; imper. φρονείσθω v.l. for φρονεῖτε in Ep.Phil.2.5:—to be minded, either of reflection or of purpose: hence,
3. think, Heraclit.113, Parm.16.3, Emp.108.2, cf. Arist.de.An.427a19; ὡς . . , ὅτι . . , S.Ant.49, OC872; “φρόνει νιν ὡς ἥξονταId.Tr.289; mean,ἄλλα φ. καὶ ἄλλα λέγεινHdt. 9.54; “ἕτερα μὲν λέγων, ἕτερα δὲ φρονῶνDin.1.47; “ μὴ λέγων φρονεῖD.18.282, cf.19.224.
4. feel by experience, know full well,σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἄγαν φρονεῖνS.Aj.942, cf. OC1741 (lyr.); πειρώμενος τι φρονέοιεν [τὰ μαντήϊα] to test the knowledge of the oracles, Hdt.1.46.
II. to be fain that . . , c. acc. et inf., Il.3.98: c. inf., to be minded to do, 9.608, 17.286; without inf., οἱ δ᾽ ἰθὺς φρόνεον [ἰέναι] were minded to go right on ward, 13.135, cf. 12.124; ᾗπερ δὴ φρονέω [τελέσαι] 9.310; “φρονῶν ἔπρασσονof set purpose, S.OC271: in Prose, mean, intend, τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν . . ἀγωγή this is what your bringing us here means, Th.5.85.
2. freq. with neut. Adj.,
a. φ. τινί τινα to have certain thoughts for or towards any one, to be so and so minded towards him, πατρὶ φίλα φρονέων kindly minded towards him, Il.4.219, cf. Od.6.313, etc.; “κακὰ φρονέουσι . . ἀλλήλοισινIl.22.264; “τῷ ὀλοὰ φρονέων16.701; “μαλακὰ φ. ἐσλοῖςPi.N.4.95; “πιστά τινιId.O.3.17; “φρονοῦντας ἄριστα αὐτοῖςAr.Pl.577 (anap.): with Advbs., εὖ φρονεῖν τισι (cf. supr. 1.2) Od.7.74, cf. A.Ag.1436, etc.; φρονεῖς εὖ τοῖς ἠγγελμένοις you rejoice at them, Id.Ch.774; also “εἰς ὑμᾶς εὖ φ.And.2.4; “τισὶ καλῶς φ.SIG527.38 (Crete, iii B. C.); “τοιαῦτα περί τινος φ.Isoc.3.60: to be minded so and so, think or purpose such and such things, “ἀγαθὰ φ.Il.6.162, Od.1.43; φίλα φ. ib.307; “κακά17.596; “τὰ φρονέεις τ᾽ ἐγώ περIl.4.361; κρυπτάδια φ. to have secret purposes, 1.542; ἀταλὰ φ. to be gaily disposed, 18.567, Hes.Th.989; πυκινὰ φ. have wise thoughts, be cunningly minded, Od.9.445; ἐφημέρια φ. think only of the passing day, 21.85; “θεοῖσιν ἶσα φ.Il.5.441; “θνητὰ φ.S.Fr.590 (anap.), E.Alc.799; “ἀθάναταPl.Ti.90c; “οὐ κατ᾽ ἄνθρωπον φ.A.Th.425, S.Aj.777; “ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον φ.X.Cyr.8.7.3; “μηδὲν ὑπὲρ τὴν πήραν φ.Luc. Tim.57: also “καίρια φ.S.El.228 (lyr.); “σώφροναId.Fr.64; “οὐ τὰ ἄριστα φ.Th.2.22; “ πόλις χεῖρον φ.Isoc.8.126; τυραννικὰ φ. to have tyranny in mind, Ar.V.507 (troch.); ἀρχαιϊκὰ φ. to have old-fashioned notions, Id.Nu.821; τὰ τοῦ θεοῦ, τὰ τῆς σαρκὸς φ., Ev.Matt.16.23, Ep.Rom.8.5; also οὐ παρδάλιος τόσσον μένος ὅσσον Πάνθου υἷες φρονέουσιν the panther's courage is not so great as is the spirit of the sons of Panthus, Il.17.23.
b. esp. freq. in the phrase μέγα φρονεῖν to be high-minded, have high thoughts, to be high-spirited, Il.11.296, 13.156; of lions and boars, 16.758, 11.325, cf. X.Cyr.7.5.62; “φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγαS.OT1078, cf. Lys.2.48, Isoc.4.132; in Att., freq. in bad sense, to be presumptuous, ἐφ᾽ ἑαυτῷ, ἑαυτοῖς μέγα φ., Th.6.16, X.HG7.1.27 (also “μεγάλα φ.Ar.Ach.988; φ. ἐφ᾽ αὑτῷ τηλικοῦτον ἡλίκον εἰκός . . D.21.62): with Comp., μεῖζον φ. to have over-high thoughts, X.An.5.6.8 (but simply, pluck up courage,ἐπὶ τῷ γεγενημένῳId.HG3.5.21); “φ. μεῖζον κατ᾽ ἄνδραS.Ant.768; “μεῖζον τοῦ δέοντοςIsoc.7.7, cf. 6.34: rarely in pl., “μείζω τῆς δίκης φ.E.Heracl.933; with Sup., “οἱ μέγιστον φρονοῦντεςPl.Phdr.257e; “ἐφ᾽ ἱππικῇX.Ages.2.5; also “μάλιστα φ. ἐπί τινιD.28.2; “ἐπὶ τοῖς προγόνοις οὐ μεῖον φ.X.Eq.Mag.7.3, cf. Ap.24; take pride in, “ἐπὶ παιδεύσει μέγα φρονοῦντεςPl.Prt.342d; “φ. ἐπὶ τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσονId.Smp.217a; also “φ. εἰς ἡμᾶς μέγαE.Hipp.6; “περὶ τὸ γράφειν λόγουςAeschin.2.125; μέγα φ. ὅτι . . X.Cyr.2.3.13; “μέγα φ. ὡς εὖ ἐρῶνPl.Smp.198d; μέγα φ. μὴ ὑπείξειν haughty in their resolution not to . . , X.HG5.4.45: later φ. alone, = μέγα φ., φρονήσας ἐφ᾽ αὑτῷ Paus. 1.12.5; “διὰ τὸν πατέρα ἀξιώματι προέχονταId.4.1.2: opp. σμικρὸν φ. to be poor-spirited, S.Aj.1120; “μικρὸν φ.Isoc.4.151; “μικρὸν καὶ ταπεινὸν φ.D.13.25, etc.; ἧσσον, ἔλασσον φ. τινος, E.Andr.313, Ph. 1128; “φ. ἔλαττον πρότερονIsoc.12.47, etc.; “οὐ σμικρὸν φ. ἐς τὰς ἈθήναςE.Heracl.386: also “μετριώτερον πρὸς ἡμᾶς φ.X.Cyr.4.3.7.
c. of those who agree in opinion, τά τινος φρονεῖν to be of another's mind, be on his side or of his party, Hdt.2.162, etc.; “τὰ σὰ φ.Id.7.102; “εὖ φ. τὰ σάS.Aj.491; “φ. τὰ ΒρασίδονAr.Pax640 (troch.), cf. D.18.161; also ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα thinking like me, Il.15.50, cf. S.Ant.374 (lyr.); τὠυτὸ or κατὰ τὠυτὸ φ. to be like -minded, make common cuase, Hdt.1.60, 5.3; “ἐμοὶ φ. ξυνῳδάAr.Av.635 (lyr.): opp. ἀμφὶς φ. think differently, Il.13.345; ἄλλῃ φ. think another way, h.Ap.469.
III. comprehend,γιγνώσκω, φρονέωOd.16.136, al.: more freq. c. acc., to be well aware of . . , τὰ φρονέουσ᾽ ἀνὰ θυμόν, . . 2.116; οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσίν paying no heed to it, 14.82; φ. τὴν ἡμέραν pay regard to it, Ep.Rom.14.6; consider, ponder, Il.2.36, 18.4, al.
IV. to be in possession of one's senses, sts. almost = ζῆν, to be sensible, be alive, ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ᾽ ἐλέησον, for ἔτι ζῶντα, Il.22.59; “θανόντι δ᾽, οὐ φρονοῦντι, δειλαία χάρις ἐπέμπετοA.Ch.517; “ἐν τῷ φ. γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίοςS.Aj.554; “μηδὲ ζῆν . . , μηδὲ φρονεῖνPl.Sph.249a; but also, to be in one's senses or right wits, φρονοῦντα, opp. μεμηνότα, S.Aj.82, cf. 344; “ἔξω ἐλαύνειν τινὰ τοῦ φρονεῖνE.Ba.853; “φρονεῖς ὀρθὰ κοὐ μαίνῃId.Med.1129; “ἐξεστηκὼς τοῦ φρονεῖνIsoc.5.18; “τὰ φαλάγγια τοῦ φ. ἐξίστησιX. Mem.1.3.12; “οὐκ ἂν παρείμην οἷσι μὴ δοκῶ φρονεῖνS.OC1666; “ἐγὼ νῦν φρονῶ τότ᾽ οὐ φρονῶνE.Med.1329; φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς though in thy wits thou'rt nothing wise, Id.Ba.332 (for εὖ φ. v. supr. 1.2); “ὁρώντων, φρονούντων, βλεπόντων ὑμῶνAeschin.3.94: ζῶν καὶ φρονῶν alive and in his right mind, freq. in Inscrr., IGRom.1.804 (Perinthus), etc.; ζῶν καὶ φρενῶν (sic) Jahresh.23 Beibl. 206 (ibid.), Rev.Arch.21 (1925).240 (Callatis); “νοῶν καὶ φρονῶνTest.Epict.1.2, PPetr.3p.4 (iii B.C.).
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (167 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (167):
  • Aeschines, Against Timarchus, 139
  • Aeschines, On the Embassy, 125
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 94
  • Aeschylus, Agamemnon, 1436
  • Aeschylus, Agamemnon, 176
  • Aeschylus, Eumenides, 115
  • Aeschylus, Libation Bearers, 517
  • Aeschylus, Libation Bearers, 753
  • Aeschylus, Libation Bearers, 774
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 1000
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 387
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 425
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 176
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 204
  • Andocides, On his Return, 23
  • Andocides, On his Return, 4
  • Antiphon, First Tetralogy, 1.1
  • Aristophanes, Birds, 635
  • Aristophanes, Clouds, 817
  • Aristophanes, Clouds, 821
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 630
  • Aristophanes, Peace, 640
  • Aristophanes, Plutus, 1.2
  • Aristophanes, Plutus, 577
  • Aristophanes, Wasps, 507
  • Demosthenes, On Organization, 25
  • Demosthenes, On the Crown, 282
  • Demosthenes, On the Crown, 161
  • Demosthenes, On the False Embassy, 224
  • Demosthenes, Against Midias, 62
  • Demosthenes, Against Aphobus 2, 2
  • Euripides, Alcestis, 799
  • Euripides, Andromache, 313
  • Euripides, Bacchae, 332
  • Euripides, Bacchae, 851
  • Euripides, Bacchae, 853
  • Euripides, Heraclidae, 386
  • Euripides, Heraclidae, 933
  • Euripides, Hippolytus, 6
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 332
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 924
  • Euripides, Medea, 1129
  • Euripides, Medea, 1329
  • Euripides, Orestes, 99
  • Euripides, Phoenician Women, 1128
  • Herodotus, Histories, 1.46
  • Herodotus, Histories, 2.16
  • Herodotus, Histories, 5.3
  • Herodotus, Histories, 7.102
  • Herodotus, Histories, 9.54
  • Herodotus, Histories, 1.60
  • Herodotus, Histories, 2.162
  • Hesiod, Theogony, 989
  • Homer, Iliad, 11.325
  • Homer, Iliad, 13.156
  • Homer, Iliad, 13.345
  • Homer, Iliad, 18.4
  • Homer, Iliad, 9.310
  • Homer, Iliad, 11.296
  • Homer, Iliad, 13.135
  • Homer, Iliad, 16.701
  • Homer, Iliad, 1.542
  • Homer, Iliad, 22.59
  • Homer, Odyssey, 1.43
  • Homer, Odyssey, 14.82
  • Homer, Odyssey, 16.136
  • Homer, Odyssey, 17.596
  • Homer, Odyssey, 18.168
  • Homer, Odyssey, 21.85
  • Homer, Odyssey, 2.116
  • Homer, Odyssey, 7.75
  • Homeric Hymns, Hymn 3 to Apollo, 469
  • Isaeus, Astyphilus, 20
  • Isocrates, Nicocles or the Cyprians, 60
  • Isocrates, To Philip, 124
  • Isocrates, To Philip, 18
  • Isocrates, Panathenaicus, 47
  • Isocrates, Panegyricus, 132
  • Isocrates, Panegyricus, 151
  • Isocrates, Panegyricus, 50
  • Isocrates, Archidamus, 34
  • Isocrates, Areopagiticus, 7
  • Isocrates, On the Peace, 126
  • Lysias, Funeral Oration, 48
  • Lysias, On the Property of Aristophanes, 41
  • New Testament, Philippians, 2.5
  • New Testament, Romans, 8.5
  • New Testament, Romans, 14.6
  • Pausanias, Description of Greece, 1.12.5
  • Pausanias, Description of Greece, 4.1.2
  • Plato, Laws, 712a
  • Plato, Sophist, 249a
  • Plato, Symposium, 198d
  • Plato, Phaedrus, 257e
  • Plato, Phaedrus, 266b
  • Plato, Philebus, 11b
  • Plato, Symposium, 217a
  • Plato, Protagoras, 342d
  • Plato, Lesser Hippias, 371a
  • Plato, Timaeus, 90c
  • Sophocles, Ajax, 1120
  • Sophocles, Ajax, 344
  • Sophocles, Ajax, 491
  • Sophocles, Ajax, 594
  • Sophocles, Ajax, 777
  • Sophocles, Ajax, 82
  • Sophocles, Ajax, 942
  • Sophocles, Ajax, 1252
  • Sophocles, Ajax, 554
  • Sophocles, Antigone, 1347
  • Sophocles, Antigone, 1353
  • Sophocles, Antigone, 374
  • Sophocles, Antigone, 557
  • Sophocles, Antigone, 49
  • Sophocles, Antigone, 768
  • Sophocles, Electra, 228
  • Sophocles, Electra, 394
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1741
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 872
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1666
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 271
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1078
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 600
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 617
  • Sophocles, Trachiniae, 289
  • Xenophon, Anabasis, 5.6.8
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.3.13
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.3.7
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.5.44
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.5.62
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.7.3
  • Xenophon, Hellenica, 3.5.21
  • Xenophon, Hellenica, 5.4.45
  • Xenophon, Hellenica, 7.1.27
  • Xenophon, Memorabilia, 1.3.12
  • Xenophon, On the Cavalry Commander, 7.3
  • Xenophon, Agesilaus, 2.5
  • Xenophon, Apology, 24
  • Homer, Iliad, 12.124
  • Homer, Iliad, 15.50
  • Homer, Iliad, 16.758
  • Homer, Iliad, 17.23
  • Homer, Iliad, 17.286
  • Homer, Iliad, 18.567
  • Homer, Iliad, 22.264
  • Homer, Iliad, 2.36
  • Homer, Iliad, 3.98
  • Homer, Iliad, 4.219
  • Homer, Iliad, 4.361
  • Homer, Iliad, 5.441
  • Homer, Iliad, 6.162
  • Homer, Iliad, 6.79
  • Homer, Iliad, 9.608
  • Homer, Odyssey, 6.313
  • Homer, Odyssey, 7.74
  • Homer, Odyssey, 9.445
  • Sophocles, Ichneutae, 590
  • Sophocles, Ichneutae, 64
  • Sophocles, Trachiniae, 313
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 4.1164
  • Aristophanes, Acharnians, 988
  • Thucydides, Histories, 5.85
  • New Testament, Matthew, 16.23
  • Thucydides, Histories, 2.22
  • Thucydides, Histories, 6.16
  • Lucian, Timon, 57
  • Diodorus, Historical Library, 18.66
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: