previous next
ὑπέρ [υ^], Ep. also ὑπείρ , used by Hom. (metri gr.) only in the phrase ὑπεὶρ ἅλα (v. ὑπείρ); Arc. ὁπέρ (q. v.): in Aeol. replaced by περί (v.
A.περίA. V): Prep. governing gen. and acc., in Arc. also dat. (Cf. Skt. upaári 'above', Goth. ufar, OE. ofer 'over':—from it are formed the Comp.and Sup. ὑπέρτερος, -τατος, also Adv. ὕπερθεν, and Nouns ὑπέρα, ὕπερος.)
A. WITH GENIT.,
I. of Place, over;
1. in a state of rest, over, above, freq. in Hom., “βάλε . . στέρνον . μαζοῖοIl.4.528; χιτωνίσκους ἐνεδεδύκεσαν . γονάτων not reaching to the knees, X.An.5.4.13; “ἕστηκε . . ὅσον τ᾽ ὄργυι᾽ . αἴηςIl.23.327; “εἴθ᾽ . γῆς, εἴτ᾽ ἐπὶ γῆς, εἴθ᾽ ὑπὸ γῆςThphr.Ign.1; στῆ δ᾽ ἄρ᾽ . κεφαλῆς stood over his head as he lay asleep, Il.2.20, Od.4.803, al.; “πασάων . γε κάρη ἔχει6.107; “. πόλιος, ὅθι Ἕρμαιος λόφος ἐστίν, ἦα16.471; . κεφαλῆς οἱ ἐγίνετο διεξελαύνοντι over head, i. e. over the gateway, Hdt.1.187; “. τῆς ὀροφῆςIG12.373.246; . τοῦ ἀγάλματος ib.264; “ὄρος τὸ . ΤεγέηςHdt.6.105; τὰ . κεφαλῆς the higher ground, X.Ages.2.20; Ἰονίας . ἁλὸς οἰκέων on the Ionian sea, i.e. on its shores, Pi.N.7.65; “λιμὴν καὶ πόλις . αὐτοῦ κεῖταιTh.1.46, cf. 6.4, D.C.40.14: of relative geographical position, above, farther inland,οἰκέοντες . Ἁλικαρνησσοῦ μεσόγαιανHdt.1.175; “ἐξ Αἰθιοπίας τῆς . ΑἰγύπτουTh.2.48; “τοῖς . Χερρονήσου ΘρᾳξίνX.An.2.6.2; “. ΜασσαλίαςPlb.2.14.8, cf. 5.73.3, al.: in Hellenistic Gr. the acc. is commoner in this sense, v. infr. B. I.
II. metaph., in defence of, on behalf of,τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν .Il.7.449; “ἑκατόμβην ῥέξαι . Δαναῶν1.444: generally, for the prosperity or safety of,τὰ ἱερὰ . τῆς Εὐβοίας θῦσαιIG12.39.65, cf. 45.5; “ἱερὰ θυόμενα . τῆς πόλεωςX.Mem.2.2.13; “ἐπιτελεῖν τὰς θυσίας . τε ὑμῶν καὶ τῶν τέκνωνUPZ14.27 (ii B.C.); in dedications (always with reference to living persons), “Σμικύθη μ᾽ ἀνέθηκεν . . εὐξαμένη . . . παίδων καὶ ἑαυτῆςIG12.524, cf. 22.4403, 42(1).569 (Epid.); “Ἀρτέμιδι Σωτείρᾳ . βασιλέως Πτολεμαίου Ἐπικράτης ἈθηναῖοςOGI18 (Egypt, iii B. C.), cf. 365 (Amasia, ii B. C.), al.; . τῆς εἰς αἰῶνα διαμονῆς Ἀντωνείνου Καίσαρος ib.702.3 (Egypt, ii A.D.); . τῆς τύχης . . Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς ib.703.2 (Ptolemais, ii A.D.); . σωτηρίας τοῦ κυρίου ἡμῶν . . Ἀντωνείνου ib.706 (Egypt, ii/iii A. D.); “εὑδόντων . φρούρημαA.Eu.705; . τινὸς κινδυνεύειν, μάχεσθαι, βοηθεῖν, Th.2.20, Pl.Lg.642c, X.An.3.5.6; “ἧς ἔθνῃσχ᾽ .S.Tr.708; “. γῆς τῆς Ἀθηναίων ναυμαχέεινHdt.8.70; “. τῆς Ἑλλάδος ἀμῦναιPl.Lg.692d; ἀμυνῶ . ἱερῶν καὶ ὁσίων Jusj. ap. Poll.8.105; “νῦν . πάντων ἀγώνA.Pers. 405; “. δόξης τελευτήσαντεςD.23.210, cf. Isoc.6.93; πάνθ᾽ . ὑμῶν φανήσεται πράξας Χαβρίας, καὶ τὴν τελευτὴν αὐτὴν τοῦ βίου πεποιημένος οὐχ . ἄλλου τινός in your interests, D.20.80, cf. 83; “. τῆς Ἀσίας στρατηγήσαςIsoc.4.154; of things sought, “. τοῦ νεκροῦ ὠθισμὸς ἐγένετο πολύςHdt.7.225; ἀφίκετο . γενεᾶς, . φωνᾶς, . τοῦ θησαυροῦ, IG42 (1).121.10,42, 123.11 (Epid., iv B.C.); “γίνωσκέ με πεπορεῦσθαι εἰς Ἡρακλέους πόλιν . τῆς οἰκίαςUPZ68.3 (ii B. C.); sts. even of the thing to be averted, ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας . about slavery, A.Th.111 (lyr.), cf. Aeschin.3.10.
3. in adjurations, with verbs of entreaty, entreat one as representative of another, τῶν . ἐνθάδ᾽ ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων, i. e. I entreat you as they would if they were here, Il.15.665, cf. 660; then more metaph., by, λίσσομ᾽ . ψυχῆς (as you value your life) “καὶ γούνων σῶν τε τοκήων22.338, cf. 24.466; “λίσσομ᾽ . θυέων καὶ δαίμονος . . σῆς τ᾽ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρωνOd.15.261; “λίσσου᾽ . μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήωνA.R.3.701; . ξενίου λίσσεται ὔμμε Διός in the name of Zeus, AP7.499.2 (Theaet.); so Aeol. περ (v. “περίA. V).
4. of the cause or motive, for, because of, by reason of,ἀλγέων .E.Supp.1125 (lyr.); “. παθέωνId.Hipp.159 (lyr.); “ἔριδος .Id.Andr.490 (lyr.); of punishment or reward, for, on account of,τοῖσιν ἄγουσιν κλαύμαθ᾽ ὑπάρξει βραδυτῆτος .S.Ant.932 (anap.), cf. Isoc.11.39, Lys.3.43, 4.20, 13.41,42, X.An.1.3.4; ἀτῆθθαι . τῶ πατρὸς τὰ πατρώϊα the father's property shall pay the fine for the father, Leg.Gort.11.42; “ἀποτεισάτω δεσπότης . τοῦ δούλουPHal. 1.198 (iii B. C.); τοῦτον (viz. a runaway slave) “ὃς ἂν ἀναγάγῃ, λήψεται ὅσα καὶ . τοῦ προγεγραμμένουUPZ121.24 (ii B. C.); “τὸ κατεσκευασμένον . τῆς ἡμετέρας σωτηρίας Ἰσιδεῖονas a thank-offering for . . , Sammelb.3926.12 (i B. C.); “. ὧν ἐτιμήσαμεν αὐτοὺς ταῖς μεγίσταις τιμαῖςIsoc.9.57; “ἀποδοῦναι χάριν . ὧν . . ἅπαντας ἀνθρώπους εὐεργέτησενId.4.56; of payment, “ἡμιωβέλιον . ἑκάστουIG12.140.2; μέτρησον Ποσειδωνίῳ . Ἡρακλείδου on account of H., i.e. debiting H.'s account, PFay.16 (i B. C.); μετρήσω . σοῦ εἰς τὸ δημόσιον for the credit of your account, PAmh.2.88.22 (ii A. D.); “. λαογραφίαςOstr.Bodl. iii 80 (i A. D.); “. λόγου ἀννώνηςOstr.1479 (iii A. D.); “. ὧν ἔμαθεν καταβαλεῖν μισθόνJul.Or.3.126a, cf. Ael.NA3.39.
III. concerning,. σέθεν αι^σχε᾽ ἀκούωIl.6.524; “κᾶρυξ ἀνέειπέ νιν ἀγγέλλων Ἱέρωνος . καλλινίκου ἅρμασιPi.P.1.32; “Σκύθαι μὲν ὧδε . σφέων τε αὐτῶν καὶ τῆς χώρης τῆς κατύπερθε λέγουσιHdt.4.8; τὰ λεγόμενα . ἑκάστων v.l. in Id.2.123; “τοὺς . τοῦ αἰῶνος φόβουςEpicur.Sent.20; διαλεχθῆναι, ἀγορεύειν . τινός, Pl.Ap.39e, Lg.776e; περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτά μοι εἰρήσθω, . ὧν δέ μοι προσήκει λέγειν . . Lys.24.4, cf. 21, 16.20; “. οὗ . . ὁμολογῶ . . διαφέρεσθαι τούτοιςD.18.31; βουλευομένων . τοῦ ποίαν τινὰ [εἰρήνην ποιητέον] Id.19.94; “ἔγραψάς μοι . τῶν καμίνωνPCair.Zen. 273.2 (iii B. C.); “ἐνεκάλουν . σύκωνPSI6.554.24 (iii B. C.); “ἐπεδώκαμέν σοι ὑπόμνημα . τοῦ μὴ εἰληφέναι τὴν . . ὄλυρανUPZ46.4 (ii B. C.); “συλλαλήσαντες . τοῦ τὴν πόλιν ἐνδοῦναι τοῖς ῬωμαίοιςPlb.1.43.1; θροῦς . τοῦ τὸν Λυκοῦργον ἐκπέμπειν talk of sending L., Id.5.18.5, cf. 6; γνώμην . τῆς κοινῆς [δόξης] Isoc.6.93; “. τῶν τούτου λῃτουργιῶν . . ὡδὶ γιγνώσκωD.21.152; “ἐκ τῶν ἐμφανῶν . τῶν ἀφανῶν πιστεύεινJul.Or. 4.138b; with vbs. expressing emotion, “ποίας . . γυναικὸς ἐκφοβεῖσθ᾽ .;S.OT989; “εἰ τὰ παρὰ σοὶ καλῶς ἔχει, θάρρει . ἐκείνωνX.Cyr.7.1.17; “οὐδεὶς . μου δαιμόνων μηνίεται κατασφαγείσηςA.Eu.101 (approaching sense 11.1).
B. WITH ACCUS.,
b. after Comp., than, δυνατώτεροι . . . LXX Jd.18.26: so after Posit., τοῖς ἀγαθοῖς . αὐτόν better than he, ib.3 Ki.2.32.
2. of transgression, in violation of, . αἶσαν, opp. κατ᾽ αἶσαν, Il.3.59, al.; “. Διὸς αἶσαν17.321; “. μοῖραν20.336; . μόρον (or ὑπέρμορον) ib.30; “. θεόν17.327; “. ὅρκια3.299, al.
IV. of Time, beyond, i.e. before, earlier than, . τὰ Μηδικὰ πόλεμοςTh.1.41; “. τὴν φθοράνPl.Ti.23c.
V. in some dialects, in sense A. 11.1,2, on behalf of,. τὰν πόλινSIG437 (Delph., iii B. C.), al., cf. IG42(1).109iv113 (Epid., iii B. C.), 5(2).438-40,442 (Megalop., ii B. C.), 42(1).380,665 (Epid., i A. D.), IPE4.71.10 (Cherson., ii A. D.); in sense A. 111, concerning,ἐπικράνθη μοι . ὑμᾶςLXX Ru.1.13.
C. WITH DAT., only Arc., μαχόμενοι . τᾷ τᾶς πόλιος ἐλευθερίᾳ fighting for . . , IG5(2).16 (Tegea, iii B. C.).
D. POSITION: ὑπέρ may follow its Subst., but then by anastrophe becomes ὕπερ, Il.5.339, Od.19.450, al., S.OT1444, etc.
E. AS ADV., over-much, above measure,ὑπὲρ μὲν ἄγανE.Med. 627 (lyr.); also written ὑπεράγαν, Str.3.2.9, Ael.NA3.38, etc.; cf. ὑπέρφευ: as a predicate, διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; ὑπὲρ ἐγώ I am more [than they], 2 Ep.Cor.11.23.
F. IN COMPOS. ὑπέρ signifies over, above, in all relations, e. g.,
2. of doing a thing for or in defence of, as in ὑπερμαχέω, ὑπερασπίζω, ὑπεραλγέω.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (135 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (135):
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 10
  • Aeschylus, Eumenides, 101
  • Aeschylus, Eumenides, 250
  • Aeschylus, Eumenides, 11.1
  • Aeschylus, Eumenides, 705
  • Aeschylus, Persians, 405
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 111
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 6
  • Demosthenes, On the Crown, 204
  • Demosthenes, On the False Embassy, 94
  • Demosthenes, On the Crown, 31
  • Demosthenes, Against Leptines, 80
  • Demosthenes, Against Midias, 152
  • Demosthenes, Against Aristocrates, 210
  • Euripides, Andromache, 490
  • Euripides, Heracles, 146
  • Euripides, Hippolytus, 159
  • Euripides, Medea, 627
  • Euripides, Suppliants, 1125
  • Herodotus, Histories, 1.175
  • Herodotus, Histories, 1.187
  • Herodotus, Histories, 4.8
  • Herodotus, Histories, 5.64
  • Herodotus, Histories, 6.105
  • Herodotus, Histories, 6.25
  • Herodotus, Histories, 7.225
  • Herodotus, Histories, 8.70
  • Herodotus, Histories, 2.123
  • Homer, Iliad, 4.528
  • Homer, Iliad, 7.449
  • Homer, Iliad, 20.336
  • Homer, Odyssey, 19.450
  • Homer, Odyssey, 13.257
  • Homer, Odyssey, 15.261
  • Homer, Odyssey, 16.471
  • Homer, Odyssey, 17.575
  • Homer, Odyssey, 3.73
  • Homer, Odyssey, 4.803
  • Homer, Odyssey, 6.107
  • Homer, Odyssey, 7.135
  • Isocrates, Busiris, 39
  • Isocrates, Archidamus, 93
  • Isocrates, Archidamus, 94
  • Isocrates, Areopagiticus, 64
  • Isocrates, Panathenaicus, 80
  • Isocrates, Panegyricus, 154
  • Isocrates, Panegyricus, 56
  • Isocrates, Evagoras, 57
  • Lysias, Against Agoratus, 41
  • Lysias, On the Refusal of a Pension, 4
  • Lysias, Against Simon, 43
  • Lysias, For Mantitheus, 20
  • Lysias, On a Wound by Premeditation, 20
  • New Testament, 2 Corinthians, 11.23
  • Old Testament, 1 Kings, 2.32
  • Plato, Laws, 839d
  • Plato, Laws, 642c
  • Plato, Laws, 692d
  • Plato, Laws, 776e
  • Plato, Republic, 372b
  • Plato, Republic, 488b
  • Plato, Republic, 590a
  • Plato, Apology, 39e
  • Plato, Parmenides, 128b
  • Plato, Critias, 108e
  • Plato, Timaeus, 23c
  • Sophocles, Ajax, 1279
  • Sophocles, Antigone, 1145
  • Sophocles, Antigone, 366
  • Sophocles, Antigone, 932
  • Sophocles, Electra, 554
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1444
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 989
  • Sophocles, Trachiniae, 708
  • Strabo, Geography, 3.2.9
  • Thucydides, Histories, 1.112
  • Thucydides, Histories, 1.141
  • Thucydides, Histories, 1.41
  • Thucydides, Histories, 1.46
  • Thucydides, Histories, 2.20
  • Thucydides, Histories, 2.48
  • Thucydides, Histories, 6.4
  • Thucydides, Histories, 8.95
  • Xenophon, Anabasis, 1.3.4
  • Xenophon, Anabasis, 2.6.2
  • Xenophon, Anabasis, 3.5.6
  • Xenophon, Anabasis, 5.4.13
  • Xenophon, Anabasis, 7.7.3
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.47
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.2.4
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.14
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.1.17
  • Xenophon, Hellenica, 5.4.13
  • Xenophon, Memorabilia, 2.2.13
  • Xenophon, Agesilaus, 2.20
  • Xenophon, Hiero, 4.3
  • Xenophon, Symposium, 2.11
  • Homer, Iliad, 15.382
  • Homer, Iliad, 15.665
  • Homer, Iliad, 17.321
  • Homer, Iliad, 17.327
  • Homer, Iliad, 1.444
  • Homer, Iliad, 22.338
  • Homer, Iliad, 23.327
  • Homer, Iliad, 24.466
  • Homer, Iliad, 2.20
  • Homer, Iliad, 3.299
  • Homer, Iliad, 3.59
  • Homer, Iliad, 5.16
  • Homer, Iliad, 5.339
  • Homer, Iliad, 6.524
  • Aeschylus, Agamemnon, 378
  • Aeschylus, Agamemnon, 576
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 3.701
  • Polybius, Histories, 1.22.10
  • Polybius, Histories, 1.43.1
  • Polybius, Histories, 2.14.6
  • Polybius, Histories, 2.14.8
  • Polybius, Histories, 2.16.1
  • Polybius, Histories, 2.27.5
  • Polybius, Histories, 3.47.2
  • Polybius, Histories, 3.84.9
  • Polybius, Histories, 3.94.9
  • Polybius, Histories, 5.18.5
  • Polybius, Histories, 5.32.1
  • Polybius, Histories, 5.73.3
  • Polybius, Histories, 5.86.8
  • Polybius, Histories, 6
  • Old Testament, Ruth, 1.13
  • Thucydides, Histories, 6.16
  • Lucian, Vitarum auctio, 2
  • Lucian, Pro imaginibus, 29
  • Aelian, De Natura Animalium, 3.38
  • Aelian, De Natura Animalium, 3.39
  • Cassius Dio, Historia Romana, 40.14
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: