previous next
ὑπάγω [α^]:
A. trans., lead or bring under, ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους brought them under the yoke, yoked them, Il.16.148, cf. 23.291; ἴπποις (acc.) “δ᾽ ἄνδρες ὔπαγον ὐπ᾽ ἄρματαSapph.Supp.20a.17, cf. E.Hipp.1194 in PLit.Lond.73 (ἐπῆγε codd.); also simply, “ἡμιόνους ὕπαγονOd.6.73.
2. bring under one's power, [“οἱ θεοί] σε ὑπήγαγον ἐς χεῖρας τὰς ἐμάςHdt.8.106; “. τινὰς εἰς δουλείανLuc.Apol.3:— Med., bring under one's own power, reduce,πόλινTh.7.46; “τοὺς ΘρᾷκαςLuc.DDeor.18.1, etc.
4. bring forward in reply, in Pass., A.D.Conj. 251.9, Synt.73.11.
II. bring a person before the judgement-seat (the ὑπό refers to his being set under or below the judge), . τινὰ ὑπὸ δικαστήριον bring one before a court, i.e. accuse, impeach him, Hdt.9.93, cf. 6.72 (Pass.); . τινὰ ὑπὸ τοὺς ἐφόρους ib.82; “οἱ -όμενοι εἰς ὑμᾶςX.HG2.3.28; “. τινὰ ἐς δίκηνTh.3.70; simply, “. τινὰ ὡς ἐπιβουλεύονταX.HG2.3.33; . τινὰ θανάτου on a capital charge, ib.2.3.12, 5.4.24; θανάτου ὑπὸ τὸν δῆμον Μιλτιάδεα impeached him before the commons on a capital charge, Hdt.6.136: c. dat., “. τινὰς δικαστηρίοιςLuc.Fug.11:—Med., “τάνδ᾽ ὑπάγεται ΔίκαE.El.1155 (lyr., dub. l., δίκαν codd.):—Pass., Phld.Rh. 2.140 S.: c. dat., “τοῖς τῆς . . πεπρωμένης . . νόμοις ὑπαχθένταIG12(7).240.24 (Amorgos, iii A.D.); “ πένης ὑπάγεται τῷ νόμῳLib.Decl.36 tit.
III. lead on by degrees,τὰς κύναςX.Cyn.5.15, cf. 10.4; draw or lead on by art or deceit, Hdt.9.94; “τινὰ ἐπὶ κῶμονE.Cyc. 507 (lyr.); . τοὺς πολεμίους εἰς δυσχωρίαν draw them on by pretended flight, X.Cyr.1.6.37; . τοὺς πολεμίους ὑποφεύγοντες ib.3.2.8; “τὸν ἐρῶντα τῷ ἐρωμένῳ ἀκολουθεῖν . . , ὅπῃ ἂν ἐκεῖνος ὑπάγῃPl. Euthphr.14c; “τίν᾽ ὑπάγεις μ᾽ ἐς ἐλπίδα;E.Hel.826; “ θεὸς ὑπῆγεν αὐτόν, ἵνα ἀφικόμενος . . δοίη δίκηνLys.6.19; πέρδιξ . . ἀπὸ τῶν ῳῶν ὑπάγει (sc. ἄνθρωπον) Arist.HA613b32: c. inf., σ᾽ ὑπήγαγον εἰς χεῖρας ἐλθεῖν so as to come, E.Andr.428:—Med., lead on for one's own advantage, but freq. much like the Act., lead on,ἐλπίσιν ὑπαγαγέσθαι τινάIsoc.5.91, cf. X.An.2.4.3; . Θετταλοὺς εἰς δουλείαν reduce them, D.8.62; . τινὰς ἐς μάχην, ἐς φιλίαν, D.C.36.4, 42.39; “ἐς φόρου συντέλειανHdn.6.2.1; give one a lead in speech, E.Andr.906, cf. X.An. 2.1.18:—Pass., “κατὰ μικρὸν ὑπαχθείςIsoc.5.1; [“ἐλπίσικαὶ θενακισμοῖς] ὑπαχθέντεςD.5.10 (v.l. ἐπ-(“; ὑπὸ τῆς ἀπάτης καὶ τῶν ἀλαζονευμάτωνAeschin.1.178, etc.; “εἰς ἔχθραν ὑπηγμένος ὑπότινοςD.18.188; “ἐκλοιδορίας εἰς πληγάςId.54.19. (In this sense, ἐπάγω is freq. v.l.)
3. carry off below, . τὴν κοιλίην purge the bowels, Hp.Morb.3.17, Aret.CA1.10; “. τὴν γαστέραPhryn.279, Gal.6.353, al.; v. infr. B.111.
4. bring down a bandage, Sor.Fasc.2: c. dat., bring under, τῷ κοίλῳ τοῦ ποδός ib.59.
B. intr., go away, withdraw, retire,ὑπάγω φρένα τέρψαςThgn. 921, cf. Ar.Av.1017, AP9.341 (Glauc.); of an army, draw off or retire slowly, Hdt.4.120, 122, Th.4.126; of the lion, “ὑπάγει βάδηνArist.HA629b17; ἂν φυτεύῃ καὶ ὑπάγῃ if he . . goes away, IG12(7).62.54 (Amorgos, iv B.C.); ὑπάγει αὔριον he is going ( = leaving, setting out) to-morrow, POxy.1291.11 (i A.D.); “ὑπάγοντι εἰς Ἑρμοῦ πόλινPLond.1.131.155,218, al. (i A.D.).
II. go forwards, draw on,ὕπαγ᾽ , ὕπαγ᾽ on with you! E.Cyc.52 (lyr.); “ὕπαγε, τί μέλλεις;Ar. Nu.1298; “ὑπάγεθ᾽ ὑμεῖς τῆς ὁδοῦId.Ra.174; “. εἰς τοὔμπροσθενEup.79: also of an army, X.An.3.4.48, 4.2.16.
2. later, in pres., simply go, opp. ἔρχομαι 'come', “ὕπαγε ΣατανᾶEv.Matt.4.10; ὕπαγε, δεῖξον . . Ev.Marc.1.44; ἦσαν οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί ib.6.31; “ποῦ ὑπάγεις;Ev.Jo.16.5; “ἐν πλοίῳ ὑπάγοντι ἰς ΤαπόσιρινSammelb.7357.8 (iii A.D.); ὕπαγε ἰς πάντα τόπον ib.7452.7,19 (iii A.D.); “καθ᾽ ἡμέρα<ν> ὑπάγω παρὰ ΣεραπιάδαBGU 38.17 (ii/iii A.D.): the aor. is “ἀπῆλθον, ὕπαγε . . καὶ ἀπῆλθεEv.Matt.9.6:—αὐτόματα ὑπάγοντα automata which go (from place to place), opp. στατά (those which perform actions while standing still), Hero Aut.1.2:—rare in LXX (and only in cod. <*>), To.8.21, al., Je.43(36).19.
III. Medic., of the bowels, to be open,κοιλίη ὑπάγουσαHp.Acut.(Sp.2, Gal.15.756; v. supr. A. IV. 3.
IV. sink down, squat, Arist.HA 540a7; cf. “ὑπαγωγή111.2.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (60 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (60):
  • null, 178
  • Aristophanes, Birds, 1017
  • Aristophanes, Clouds, 1298
  • Aristophanes, Frogs, 174
  • Demosthenes, On the Peace, 10
  • Demosthenes, On the Chersonese, 62
  • Demosthenes, On the Crown, 188
  • Demosthenes, Against Conon, 19
  • Euripides, Andromache, 428
  • Euripides, Andromache, 906
  • Euripides, Cyclops, 507
  • Euripides, Cyclops, 52
  • Euripides, Electra, 1155
  • Euripides, Helen, 826
  • Euripides, Hippolytus, 1194
  • Herodotus, Histories, 4.120
  • Herodotus, Histories, 6.72
  • Herodotus, Histories, 8.106
  • Herodotus, Histories, 9.93
  • Herodotus, Histories, 9.94
  • Herodotus, Histories, 6.136
  • Homer, Odyssey, 6.73
  • Isocrates, To Philip, 1
  • Isocrates, To Philip, 91
  • Lysias, Against Andocides, 19
  • New Testament, John, 16.5
  • New Testament, Matthew, 9.6
  • Plato, Euthyphro, 14c
  • Thucydides, Histories, 2.76
  • Thucydides, Histories, 3.70
  • Thucydides, Histories, 4.126
  • Thucydides, Histories, 4.127
  • Thucydides, Histories, 7.46
  • Xenophon, Anabasis, 2.1.18
  • Xenophon, Anabasis, 2.4.3
  • Xenophon, Anabasis, 3.4.48
  • Xenophon, Anabasis, 4.2.16
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.6.37
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.2.8
  • Xenophon, Hellenica, 2.3.12
  • Xenophon, Hellenica, 2.3.28
  • Xenophon, Hellenica, 2.3.33
  • Xenophon, Hellenica, 5.4.24
  • Xenophon, On Hunting, 10.4
  • Xenophon, On Hunting, 5.15
  • Homer, Iliad, 11.163
  • Homer, Iliad, 16.148
  • Homer, Iliad, 23.291
  • Aretaeus, De curatione acutorum morborum libri duo, 1.10
  • Old Testament, Exodus, 14.21
  • New Testament, Mark, 1.44
  • New Testament, Mark, 6.31
  • New Testament, Matthew, 4.10
  • Old Testament, Tobit, 8.21
  • Lucian, Fugitivi, 11
  • Lucian, Abdicatus, 29
  • Lucian, Apologia, 3
  • Lucian, Dialogi deorum, 18.1
  • Cassius Dio, Historia Romana, 36.4
  • Cassius Dio, Historia Romana, 42.39
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: