previous next
ὑπάρχω , fut.
A.-ξωHdt.6.109, S.Ant.932 (anap.): aor. ὑπῆρξα (v. infr. 1):—Pass., fut. “ὑπαρχθήσομαιPTeb.418.7 (iii A. D.): pf. ὕπηργμαι, Ion. “-αργμαιHdt.7.11:—begin, take the initiative:—Constr.:
2. c. gen., take the initiative in, begin, ἀδίκων ἔργων, ἀδικίης, Hdt.1.5, 4.1, cf. Th.2.74, etc.; “. τῆς ἐλευθερίας τῇ ἙλλάδιAnd.1.142, cf. Pl.Mx.237b.
2. to be already in existence,πημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ ὑπάρχειA.Ag.1656 (troch.); “φοίνισσα δὲ Θρηϊκίων ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχενwas already there, Pi.P.4.205; αὗται αἱ νέες τοῖσι Ἀθηναίοισι ὑπῆρχον already existed, opp. to those they were about to build, Hdt.7.144; εἰ τοίνυν σφι χώρη γε μηδεμία ὑπῆρχε if they had no country originally existing, Id.2.15; χωρὶς δὲ τούτων οἱ χίλιοι ὑπῆρχον the original thousand existed, X.Cyr.1.5.5; “ἔδει πρῶτον μὲν ὑπάρχειν πάντων ἰσηγορίανEup.291 (lyr.); “ὑπαρχούσης μὲν τιμῆς, παρούσης δὲ δυνάμεωςX.Ages.8.1; “τοῦτο δεῖ προσεῖναι, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ὑπάρχειD.3.15, cf. 8.53; “ταὐτὰ . αὐτῷ ἅπερ ἐμοίAntipho 5.60, cf. Lys.12.23; ὑμῖν . . ἐλευθερίαν τε ὑπάρχειν καὶ Λακεδαιμονίων ξυμμάχοις κεκλῆσθαι there is in store for you . . , Th.5.9: c. gen., οἶκος δ᾽ . τῶνδε . . ἔχειν there is store of these things for us to have, A.Ag.961 (s. v. l., οἴκοις Pors.): freq. in part., ὑπάρχουσα οὐσία the existing property, Isoc.1.28; “τὰ . ἁμαρτήματαTh.2.92; τῆς . τιμῆς for the current price, Syngr. ap. D.35.12; οἱ . πολῖται the existing citizens, Id.18.295; τῆς φύσεως . nature being what it is, X.Cyr.6.4.4; also κρησφύγετόν τι ὑπάρχον εἶναι that there should be a refuge ready prepared, Hdt.5.124.
6. προγόνων . τῶν ἐξ Ἰλίου to be the descendant of . . , D.H.2.65.
2. of persons, . τινί to be devoted to one, X.An.1.1.4, HG7.5.5, D.19.54, etc.; καθ᾽ ὑμῶν ὑπάρξων ἐκείνῳ he will be on his side against you, ib.118, cf. 2.14.
b. ἐν παντὶ . . πᾶς χωρίῳ, καὶ μὴ ὑπάρχομεν every one in every place, even outside our sphere of influence (lit. to which we do not belong), Th.6.87.
3. in the Logic of Arist. ὑπάρχειν denotes the subsistence of qualities in a subject, Metaph.1025a14; . τινί, = κατηγορεῖσθαί τινος, APr.25a13, al.; . κατά τινος ib.24a27, Int.16b13; ἐπί τινος ib.16a32; “. τινὶ ζῴῳ πεζῷ δίποδι εἶναιTop.109a14; ὑπάρξει τι [τῷ πρώτῳ] it will have predicates, Plot.5.6.2; “ γένεσις τῷ χρόνῳ . . ὑπάρχειDam.Pr.142.
IV. freq. in neut. pl. part., τὰ ὑπάρχοντα,
1. in signf. 1, existing circumstances, presentadvantages, Democr. 191, D.2.2; “ἀπὸ τῶν αἰεὶ . σφαλέντεςTh.4.18, cf. 6.33; πρὸς τὰ . ib.31; “ἐκ τῶν .under the circumstances, according to one's means, X. An.6.4.9, Arist.Pol.1288b33; “ὡς ἐκ τῶν .Th.7.76, 8.1.
2. in signf. 111, possessions, resources, Id.1.70,144, etc.; τὰ ἑκατέροις . ib.141; “κινδυνεύειν περὶ τῶν .Isoc.3.57: as a Subst., “τὰ . αὐτοῦEv.Matt. 24.47, cf. LXXGe.12.5; ὑποθέμενος τὰ . καὶ ὑπάρξοντα present and future resources, POxy.125.22 (vi A.D.), etc.
3. Math., ὑπάρχοντα εἴδη positive terms, Dioph.1Def.10.
V. impers., ὑπάρχει the fact is that . . , c. acc. et inf., “. γάρ σε μὴ γνῶναί τιναS.El.1340; ὡς . τοῦ ἔχειν . . as the case stands with regard to having, Arist.HA516b25; περὶ τοὺς μαστοὺς ὑπεναντίως . ib.500a14.
2. it is allowed, it is possible, c. dat. et inf., “. ἡμῖν ἐπικρατεῖνTh.7.63, cf. And.2.19, etc.; “. αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναιPl.Phd.81a, cf. Prt.345a, Phdr.240b, etc.: also without a dat., “οὐχ . εἰδέναιTh.1.82; “. τὴν αὐτὴν εἶναι μητέραIs.7.25, etc.: abs., ὥσπερ ὑπῆρχε as well as was possible, Th.3.109.
3. in neut. part., ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν since it is allowed you to . . , Th. 1.124, cf. Pl.Smp.217a.
C. to be ὕπαρχος or subordinate colleague, D.C.36.36; “τῷ . . ἈντωνίνῳId.71.34.
II. dub. in the sense of ἄρχω, rule; for Th.6.87, where the Sch. is in error, v. supr. B.111.2b; in Arist.Pol.1291b32 ὑπερέχειν is prob. l.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (108 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (108):
  • Aeschines, On the Embassy, 109
  • Aeschines, Against Timarchus, 179
  • Aeschines, On the Embassy, 26
  • Aeschylus, Libation Bearers, 1068
  • Andocides, On the Mysteries, 142
  • Andocides, On his Return, 19
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 58
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 60
  • Aristophanes, Lysistrata, 1159
  • Demosthenes, Olynthiac 1, 10
  • Demosthenes, Olynthiac 2, 14
  • Demosthenes, Olynthiac 2, 2
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 7
  • Demosthenes, On the Chersonese, 49
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 15
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 19
  • Demosthenes, On the Chersonese, 53
  • Demosthenes, On the Liberty of the Rhodians, 1
  • Demosthenes, On the Crown, 295
  • Demosthenes, On the Crown, 95
  • Demosthenes, On the False Embassy, 217
  • Demosthenes, On the False Embassy, 280
  • Demosthenes, On the False Embassy, 54
  • Demosthenes, Against Midias, 38
  • Demosthenes, Against Lacritus, 12
  • Demosthenes, Against Neaera, 15
  • Euripides, Andromache, 274
  • Euripides, Hecuba, 1229
  • Euripides, Heracles, 1169
  • Euripides, Phoenician Women, 1223
  • Euripides, Phoenician Women, 1582
  • Herodotus, Histories, 1.192
  • Herodotus, Histories, 1.5
  • Herodotus, Histories, 2.15
  • Herodotus, Histories, 4.1
  • Herodotus, Histories, 6.109
  • Herodotus, Histories, 6.133
  • Herodotus, Histories, 7.11
  • Herodotus, Histories, 7.144
  • Herodotus, Histories, 7.8
  • Herodotus, Histories, 9.78
  • Herodotus, Histories, 5.124
  • Homer, Odyssey, 24.286
  • Isaeus, Apollodorus, 25
  • Isocrates, On the team of horses, 44
  • Isocrates, To Demonicus, 28
  • Isocrates, Nicocles or the Cyprians, 57
  • Lysias, Defence against a Charge of Taking Bribes, 25
  • Lysias, Against Eratosthenes, 23
  • Lysias, On the Refusal of a Pension, 18
  • Old Testament, Genesis, 12.5
  • Plato, Republic, 458a
  • Plato, Phaedo, 81a
  • Plato, Theaetetus, 150b
  • Plato, Theaetetus, 150c
  • Plato, Symposium, 217a
  • Plato, Phaedrus, 240b
  • Plato, Philebus, 58c
  • Plato, Symposium, 198d
  • Plato, Gorgias, 456e
  • Plato, Protagoras, 345a
  • Plato, Menexenus, 237b
  • Plato, Timaeus, 29b
  • Plato, Timaeus, 30c
  • Plato, Timaeus, 41c
  • Sophocles, Antigone, 1
  • Sophocles, Antigone, 932
  • Sophocles, Electra, 1340
  • Sophocles, Electra, 919
  • Sophocles, Philoctetes, 704
  • Thucydides, Histories, 1.124
  • Thucydides, Histories, 1.82
  • Thucydides, Histories, 1.93
  • Thucydides, Histories, 2.45
  • Thucydides, Histories, 2.64
  • Thucydides, Histories, 2.67
  • Thucydides, Histories, 2.74
  • Thucydides, Histories, 2.92
  • Thucydides, Histories, 3.109
  • Thucydides, Histories, 4.18
  • Thucydides, Histories, 4.4
  • Thucydides, Histories, 5.9
  • Thucydides, Histories, 6.33
  • Thucydides, Histories, 6.86
  • Thucydides, Histories, 6.87
  • Thucydides, Histories, 7.63
  • Thucydides, Histories, 7.76
  • Thucydides, Histories, 8.1
  • Xenophon, Anabasis, 2.3.23
  • Xenophon, Anabasis, 5.5.9
  • Xenophon, Anabasis, 6.4.9
  • Xenophon, Anabasis, 1.1.4
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.4.4
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.5.5
  • Xenophon, Hellenica, 7.5.5
  • Xenophon, Agesilaus, 8.1
  • Xenophon, Economics, 21.11
  • Aeschylus, Agamemnon, 1656
  • Aeschylus, Agamemnon, 961
  • New Testament, Matthew, 24.47
  • Thucydides, Histories, 1.70
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 11.2
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 2.65
  • Aelian, De Natura Animalium, 12.41
  • Aelian, De Natura Animalium, 14.11
  • Aelian, De Natura Animalium, 1.20
  • Aelian, De Natura Animalium, 4.34
  • Cassius Dio, Historia Romana, 36.36
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: