previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics


Κεφ. α᾽. ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ

1 τὰ μὲν περὶ Πλάτωνος τοσαῦτα ἦν ἐς τὸ δυνατὸν ἡμῖν συναγαγεῖν, φιλοπόνως διειλήσασι τὰ λεγόμενα περὶ τἀνδρός. διεδέξατο δ᾽ αὐτὸν Σπεύσιππος Εὐρυμέδοντος Ἀθηναῖος, τῶν μὲν δήμων Μυρρινούσιος, υἱὸς δὲ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Πωτώνης. καὶ ἐσχολάρχησεν ἔτη ὀκτώ, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος: Χαρίτων τ᾽ ἀγάλματ᾽ ἀνέθηκεν ἐν τῷ μουσείῳ τῷ ὑπὸ Πλάτωνος ἐν Ἀκαδημείᾳ ἱδρυθέντι. καὶ ἔμεινε μὲν ἐπὶ τῶν αὐτῶν Πλάτωνι δογμάτων: οὐ μὴν τό γ᾽ ἦθος διέμεινε τοιοῦτος. καὶ γὰρ ὀργίλος καὶ ἡδονῶν ἥττων ἦν. φασὶ γοῦν αὐτὸν ὑπὸ θυμοῦ τὸ κυνίδιον εἰς τὸ φρέαρ ῥῖψαι καὶ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐλθεῖν εἰς Μακεδονίαν ἐπὶ τὸν Κασάνδρου γάμον.

2 [2] Ἐλέγοντο δὲ αὐτοῦ καὶ αἱ Πλάτωνος ἀκούειν μαθήτριαι, Λασθένειά τε Μαντινικὴ καὶ Ἀξιοθέα Φλιασία. ὅτε καὶ Διονύσιος πρὸς αὐτὸν γράφων τωθαστικῶς φησι: "καὶ ἐκ τῆς Ἀρκαδικῆς σου μαθητρίας ἔστι καταμαθεῖν τὴν σοφίαν. καὶ Πλάτων μὲν ἀτελεῖς φόρων τοὺς παρ᾽ αὐτὸν φοιτῶντας

ἐποίει: σὺ δὲ δασμολογεῖς καὶ παρ᾽ ἑκόντων καὶ ἀκόντων λαμβάνεις." οὗτος πρῶτος, καθά φησι Διόδωρος ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ, ἐν τοῖς μαθήμασιν ἐθεάσατο τὸ κοινὸν καὶ συνῳκείωσε καθόσον ἦν δυνατὸν ἀλλήλοις: καὶ πρῶτος παρὰ Ἰσοκράτους τὰ καλούμενα ἀπόρρητα ἐξήνεγκεν, 3 [3] ὥς φησι Καινεύς. καὶ πρῶτος εὗρεν τὰ φορμία τῶν φρυγάνων εὔογκα ποιοῦσιν.

Ἤδη δὲ ὑπὸ παραλύσεως καὶ τὸ σῶμα διέφθαρτο, καὶ πρὸς Ξενοκράτην διεπέμπετο παρακαλῶν αὐτὸν ἐλθεῖν καὶ τὴν σχολὴν διαδέξασθαι. φασὶ δὲ αὐτὸν ἐπ᾽ ἀμαξίου φερόμενον εἰς τὴν Ἀκαδημείαν συναντῆσαι Διογένει καὶ Χαῖρε εἰπεῖν: τὸν δὲ φάναι, "ἀλλὰ μὴ σύ γε, ὅστις ὑπομένεις ζῆν τοιοῦτος ὤν." καὶ τέλος ὑπὸ ἀθυμίας ἑκὼν τὸν βίον μετήλλαξε γηραιὸς ὤν. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν:

ἀλλ᾽ εἰ μὴ Σπεύσιππον ἐμάνθανον ὧδε θανεῖσθαι, οὐκ ἂν ἔπεισέ μέ τις τόδε λέξαι:

ὡς ἦν οὐχὶ Πλάτωνι πρὸς αἵματος: οὐ γὰρ ἀθυμῶν κάτθανεν ἂν διά τι σφόδρα μικρόν.

4 [4] Πλούταρχος δέ φησιν ἐν τῷ Λυσάνδρου βίῳ καὶ Σύλλα φθειρσὶν ἐκζέσαι αὐτόν. ἦν δὲ καὶ τὸ σῶμα διακεχυμένος, ὥς φησι Τιμόθεος ἐν τῷ Περὶ βίων. οὗτος, φησί, πρὸς τὸν ἐρῶντα πλούσιον ἀμόρφου ἔφη, "τί δέ σοι δεῖ τούτου; ἐγὼ γάρ σοι δέκα ταλάντων εὐμορφοτέραν5 εὑρήσω."

Καταλέλοιπε δὲ πάμπλειστα ὑπομνήματα καὶ διαλόγους πλείονας, ἐν οἷς καὶ

Ἀρίστιππον τὸν Κυρηναῖον.

Περὶ πλούτου α᾽.

Περὶ ἡδονῆς α᾽.

Περὶ δικαιοσύνης α᾽.

Περὶ φιλοσοφίας α᾽.

Περὶ φιλίας α᾽.

Περὶ θεῶν α᾽.

Φιλόσοφος α᾽.

Πρὸς Κέφαλον α᾽.

Κέφαλος α᾽.

Κλεινόμαχος Λυσίας α᾽.

Πολίτης α᾽.

Περὶ ψυχῆς α᾽.

Πρὸς Γρύλλον α᾽.

6 [5] Ἀρίστιππος α᾽.

Τεχνῶν ἔλεγχος α᾽.

Ὑπομνηματικοὶ διάλογοι.

Τεχνικὸν α᾽.

Διάλογοι τῶν περὶ τὴν πραγματείαν ὁμοίων α᾽ β᾽ γ᾽ δ᾽ ε᾽ σ᾽ ζ᾽ η θ᾽ ι᾽.

Διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ὅμοια ὑποθέσεις.

Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν παραδειγμάτων.

Πρὸς τὸν Ἀμάρτυρον.

Πλάτωνος ἐγκώμιον.

Ἐπιστολαὶ πρὸς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον.

Περὶ νομοθεσίας.

Μαθηματικός.

Μανδρόβολος.

Λυσίας.

Ὅροι.

Τάξεις ὑπομνημάτων.

Στίχοι τρεῖς καὶ τετρακισμύριοι τεσσαρακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε. πρὸς τοῦτον γράφει καὶ Τιμωνίδης7 τὰς ἱστορίας, ἐν αἷς κατέταξε τὰς πράξεις Δίωνός τε καὶ Βίωνος.8 φησὶ δὲ καὶ Φαβωρῖνος ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων ὡς Ἀριστοτέλης αὐτοῦ τὰ βιβλία τριῶν ταλάντων ὠνήσατο.

Γέγονε Σπεύσιππος καὶ ἕτερος, ἰατρὸς Ἡροφίλειος Ἀλεξανδρεύς.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 εὐμορφοτέραν] fort. ἀμορφότερον h. richards.

6 5

7 Τιμωνίδης] Σιμωνίδης vulg.: sed cf. plut. *wit. dion. 35 et 31.

8 τε καὶ Βίωνος secl. mueller, f.h.g. ii. 83. Βίωνος] fort. Διονυσίου.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus English (R.D. Hicks, 1972)
hide References (4 total)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: