previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics


Κεφ. β᾽. ΑΡΙΣΤΩΝ

Ἀρίστων Χῖος Φάλανθος, ἐπικαλούμενος Σειρήν, τέλος ἔφησεν εἶναι τὸ ἀδιαφόρως ἔχοντα ζῆν πρὸς τὰ μεταξὺ ἀρετῆς καὶ κακίας μηδ᾽ ἡντινοῦν ἐν αὐτοῖς παραλλαγὴν ἀπολείποντα, ἀλλ᾽

ἐπίσης ἐπὶ πάντων ἔχοντα: εἶναι γὰρ ὅμοιον τὸν σοφὸν τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῇ, ὃς ἄν τε Θερσίτου ἄν τε Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀναλάβῃ, ἑκάτερον ὑποκρινεῖται προσηκόντως. τόν τε φυσικὸν τόπον καὶ τὸν λογικὸν ἀνῄρει, λέγων τὸν μὲν εἶναι ὑπὲρ ἡμᾶς, τὸν δ᾽ οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς, μόνον δὲ τὸν ἠθικὸν εἶναι πρὸς ἡμᾶς.

1 [161] Ἐοικέναι δὲ τοὺς διαλεκτικοὺς λόγους τοῖς ἀραχνίοις, καίτοι δοκοῦντα τεχνικόν τι ἐμφαίνειν, ἄχρηστά ἐστιν. ἀρετάς τ᾽ οὔτε πολλὰς εἰσῆγεν, ὡς Ζήνων, οὔτε μίαν πολλοῖς ὀνόμασι καλουμένην, ὡς οἱ Μεγαρικοί, ἀλλὰ κατὰ τὸ πρός τί πως ἔχειν. οὕτω δὲ φιλοσοφῶν καὶ ἐν Κυνοσάργει διαλεγόμενος ἴσχυσεν αἱρετιστὴς ἀκοῦσαι. Μιλτιάδης οὖν καὶ Δίφιλος Ἀριστώνειοι προσηγορεύοντο. ἦν δέ τις πειστικὸς καὶ ὄχλῳ πεποιημένος: ὅθεν Τίμων φησὶ περὶ αὐτοῦ,

καί τις Ἀρίστωνος γενεὴν ἀπὸ2 αἱμύλου3 ἕλκων.

4 [162] Παραβαλὼν δὲ Πολέμωνι, φησὶ Διοκλῆς Μάγνης, μετέθετο, Ζήνωνος ἀρρωστίᾳ μακρᾷ περιπεσόντος. μάλιστα δὲ προσεῖχε Στωικῷ δόγματι τῷ τὸν σοφὸν ἀδόξαστον εἶναι. πρὸς Περσαῖος ἐναντιούμενος διδύμων ἀδελφῶν τὸν ἕτερον ἐποίησεν αὐτῷ παρακαταθήκην δοῦναι, ἔπειτα τὸν ἕτερον ἀπολαβεῖν: καὶ οὕτως ἀπορούμενον διήλεγξεν. ἀπετείνετο δὲ πρὸς Ἀρκεσίλαον: ὅτε θεασάμενος ταῦρον τερατώδη μήτραν ἔχοντα,

"οἴμοι," ἔφη, "δέδοται Ἀρκεσιλάῳ ἐπιχείρημα κατὰ τῆς ἐναργείας."

5 [163] Πρὸς δὲ τὸν φάμενον Ἀκαδημαϊκὸν οὐδὲν καταλαμβάνειν, "ἆρ᾽ οὐδὲ τὸν πλησίον σου καθήμενον ὁρᾷς;" εἶπεν: ἀρνησαμένου δέ,

τίς δέ σ᾽ ἐτύφλωσεν ῾ἔφἠ, τίς ἀφείλετο λαμπάδος αὐγάς;

Βιβλία δ᾽ αὐτοῦ φέρεται τάδε:

Προτρεπτικῶν β᾽.

Περὶ τῶν Ζήνωνος δογμάτων.

Διάλογοι.

Σχολῶν ς#.

Περὶ σοφίας διατριβῶν ζ᾽.

Ἐρωτικαὶ διατριβαί.

Ὑπομνήματα ὑπὲρ κενοδοξίας.

Ὑπομνημάτων κε᾽.

Ἀπομνημονευμάτων γ᾽.

Χρειῶν ια᾽.

Πρὸς τοὺς ῥήτορας.

Πρὸς τὰς Ἀλεξίνου ἀντιγραφάς.

Πρὸς τοὺς διαλεκτικοὺς γ᾽.

Πρὸς Κλεάνθην, Ἐπιστολῶν δ᾽.

Παναίτιος δὲ καὶ Σωσικράτης μόνας αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς φασι, τὰ δ᾽ ἄλλα τοῦ περιπατητικοῦ Ἀρίστωνος.

6 [164] Τοῦτον λόγος φαλακρὸν ὄντα ἐγκαυθῆναι ὑπὸ ἡλίου καὶ ὧδε τελευτῆσαι. προσεπαίξαμεν δ᾽ αὐτῷ τόνδε τὸν τρόπον τῷ ἰάμβῳ τῷ χωλῷ:

τί δὴ γέρων ὢν καὶ φάλανθος, ᾿ρίστων, τὸ βρέγμ᾽ ἔδωκας ἡλίῳ κατοπτῆσαι; τοιγὰρ τὸ θερμὸν πλεῖον δέοι ζητῶν τὸν ψυχρὸν ὄντως εὗρες οὐ θέλων ᾍδην.

Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Ἀρίστων Ἰουλιήτης περιπατητικός, δέ τις μουσικὸς Ἀθηναῖος, τέταρτος ποιητὴς τραγῳδίας, πέμπτος Ἁλαιεὺς τέχνας γεγραφὼς ῥητορικάς, ἕκτος Ἀλεξανδρεὺς περιπατητικός.

1 161

2 γέννης ἄπο vulg.: corr. meineke.

3 τι . . . αἱμύλον diels.

4 162

5 163

6 164

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus English (R.D. Hicks, 1972)
hide References (2 total)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: