previous next

329. 1. (Ὡς, and ὄφρα, in Homer and ὡς, and ὅκως, in Herodotus.) In Homer ὥς κε and ὡς ἄν sometimes have the optative in final clauses after both primary and secondary tenses. Ὄφρα κε and ὄφρ᾽ ἄν occur each once in Homer with the optative after past tenses. Herodotus has ὡς ἄν and ὅκως ἄν with the optative after past tenses, and ὅκως ἄν once after a present tense. This optative with κέ or ἄν after primary tenses is certainly potential as well as final; and this analogy makes it difficult or impossible to take it in any other sense after secondary tenses, though here the potential force is less obvious.

a) After primary tenses six cases occur in the Odyssey and one in Herodotus:—

b) After past tenses the following cases occur1:—

Ὗε δ᾽ ἄρα Ζεὺς συνεχὲς, ὄφρα κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη. Il. xii. 25. Ἐώλπειν σε Φθίηνδε νέεσθαι, ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα Σκυρόθεν ἐξαγάγοις, i.e. I hoped for your coming, that you might perchance bring my son away from Scyros. Il. xix. 330.Καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι, ὥς κεν Φαιήκεσσι φίλος πάντεσσι γένοιτοOd. viii. 20.Τύμβον χεύαμεν, ὥς κει τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴηOd. xxiv. 83.Σὺ δέ με προΐεις, ὄφρ᾽ ἂν ἑλοίμην δῶρα ῾βεκκερ ἀνελοίμην. Ib. 333.

Λέγεται διώρυχα ὀρύσσειν, ὅκως ἂν τὸ στρατόπεδον ἱδρυμένον κατὰ νώτου λάβοι, i.e. he is said to have dug (119) a channel, in order that the river might flow behind the army. HDT. i. 75. Ταῦτα δὲ περὶ ἑωυτὸν ἐσέμνυε τῶνδε εἵνεκεν, ὅκως ἂν μὴ ὁρέοντες οἱ ὁμήλικες λυπεοίατο καὶ ἐπιβουλεύοιεν, ἀλλ᾽ ἑτεροῖός σφι δοκέοι εἶναι μὴ ὁρῶσι, in order that his companions might not be offended by seeing him and plot against him, but that he might appear to them to be of another nature when they did not see him. Id. i. 99. Πορφύρεον εἷμα περιβαλόμενος, ὡς ἂν πυνθανόμενοι πλεῖστοι συνέλθοιεν. Id. i. 152. Τὸ ὕδωρ τότε ἐπῆκαν, ὡς ἂν χαραδρωθείη χῶρος, they let in the water, in order that the country might be gullied. Id. vii. 176. Περιέπεμπον ἔξωθεν Σκιάθου, ὡς ἂν μὴ ὀφθείησαν περιπλέουσαι Εὔβοιαν. Id. viii. 7. Ἤλαυνον τοὺς ἵππους, ὡς ἂν τὸν νεκρὸν ἀνελοίατο. Id. ix. 22. Μετακινέεσθαι ἐδόκεε τότε, ὡς ἂν μὴ ἰδοίατο οἱ Πέρσαι ἐξορμεομένους. Ib. 51.

2. Ὡς ἄν with the optative in Attic prose is found chiefly in Xenophon. It is never strictly final; but ὡς is relative or interrogative, and the optative with ἄν is potential. E.g. Ἔδοξεν αὐτῷ τοῦτο ποιῆσαι, ὡς ὅτι ἥκιστα ἂν ἐπιφθόνως σπανιός τε καὶ σεμνὸς φανείη, he decided to do this in such a way that he might appear, etc. (i.e. in the way by which.) XEN. Cyr. vii. 5, 37. (Here the separation of ἄν from ὡς makes the potential character plainer.) Ὡς δ᾽ ἂν καὶ οἱ πόδες εἶεν τῷ ἵππῳ κράτιστοι, εἰ μέν τις ἔχει ῥᾴω ἄσκησιν, κ.τ.λ., “as to means by which the horse's feet could be kept strongest.” Hipp. i. 16.See other examples in Appendix IV. This is the same relative use of ὡς with the potential optative which we find in DEM. vi. 3, ὡς μὲν ἂν εἴποιτε δικαίους λόγους ἄμεινον Φιλίππου παρεσκεύασθε: ὡς δὲ κωλύσαιτ᾽ ἂν ἐκεῖνον πράττειν ταῦτα, παντελῶς ἀργῶς ἔχετε, as to means by which you could make just speeches, you are better equipped than Philip; but as to steps by which you could prevent him from doing what he does, you are wholly inactive. See also DEM. vi. 37, ὡς δ᾽ ἂν ἐξετασθείη μάλιστ᾽ ἀκριβῶς, μὴ γένοιτο, as to any means by which the truth could be tested most thoroughly,—may this never come!

1 It must be confessed that there are some difficult questions concerning these optatives with κέ or ἄν in final clauses after past tenses. It may perhaps be thought that the subjunctive after ὥς κε, ὅκως ἄν, etc., has been changed to the optative after a past tense retaining κέ or ἄν without effect on the verb. Compare ἕως ἄν with the optative (613, 4; 702). Would ὅκως ἄν in HDT. i. 22 (quoted in 328) have changed its nature if ἀγγείλῃ had been changed to ἀγγείλειε? On the other hand, can we separate the optatives in HDT. i. 75 and 99 (in b) from the optative in i. 110 (in a)? The potential view seems, on the whole, much the more natural; but the potential force can be expressed in English only with great difficulty, owing to the ambiguity of our auxiliaries might, would, should, etc.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: