previous next

621. First Position:

LYCURG.110:τὴν ἐξ ἅπαντος τοῦ αἰῶνος συνηθροισμένην τῇ πόλει δόξαν κατῄσχυνεν”.

DEM.1.2(see 620). 2.1: “ἐν τοῖς παροῦσι πράγμασι”. 3.3: “ μὲν ... παρὼν καιρός”. 8: “τῆς περιστάσης ἂν ἡμᾶς αἰσχύνης”. 19.199: “τὸν βεβιωμένον αὑτῷ βίον”. 20.17: “ τοίνυν τὴν πίστιν ἀφαιρῶν τῶν δωρειῶν νόμος οὗτος”.

ISAE. 3.49: “ἔπειτ᾽ οὐδ᾽ ἐκ τῆς ἐπιδοθείσης αὐτῇ προικὸς ᾔσθου”;

ISOC.6.24:τὴν ὁμολογουμένην ἡμετέραν εἶναι χώραν οὐδὲν διαφερόντως κεκτημένοι τυγχάνομεν τὴν ἀμφισβητουμένην”.

LYS. 1.48:τοὺς ... κειμένους λόγους” . [2], 32:τοῖς περιεστηκόσι πράγμασιν”. 35: “τοῦ προσιόντος κινδύνου”. 36: “τῶν παρόντων κακῶν”. 3.20: “τοὺς παραγενομένους μάρτυρας”. 13.62: “τοῖς διαδεχομένοις στρατηγοῖς”.

PLATO , Crito 43 B:ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ ξυμφορᾷ”. Legg. 962 D: νῦν παρεστηκὼς ἡμῖν λόγος”. Phaedo 84 D:διὰ τὴν παροῦσαν ξυμφοράν”. Ibid. E: “τὴν παροῦσαν τύχην”. 86 A: “ἐν τῇ ἡομοσμένη λύοα”. 92 D: “ἐγὼ δὲ τοῖς διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδα οὖσιν ἀλαζόσι”. Rpb. 460 B:τὰ ἀεὶ γιγνόμενα ἔκγονα ... αἱ ἐπὶ τούτων ἐφεστηκυῖαι ἀρχαί”. 489 A: “ἐν ταῖς οὕτω κατεσκευασμέναις ναυσί”.

XEN. An. 1.1.8: “τοὺς γιγνομένους δασμούς”. 4.7.22: “ἐκ τῆς καομένης χώρας”. According to Joost,1 the first position occurs 46 times in the Anabasis, the second position 14 times, the third position 4 times. Hell. 3.3.2: “ πολὺ κάλλιον ἐκείνου εἰδυῖα μήτηρ”.

THUC.1.32.5:τὴν μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν”. 35.3: “ἀπὸ τῆς προκειμένηςξυμμαχίας”. 36.1: “ἐς τὸν μέλλοντα καὶ ὅσον οὐ παρόντα πόλεμον.” 40.5: “τοὺς προσήκοντας ξυμμάχους”. 5.34.1: “τῶν ἀπὸ Θρἅκης μετὰ Βρασίδου ἐξελθόντων στρατιωτῶν”. 7.47.1: “πρός τε τὴν γεγενημένην ξυμφορὰν καὶ πρὸς τὴν παροῦσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατὰ πάντα ἀρρωστίαν”.

HDT.1.9:τῆς ἀνοιγομένης θύρης”. 33: “τὰ παρεόντα ἀγαθά”. 59: “ἐν τῇ πρὸς Μεγαρέας γενομένῃ στρατηγίῃ”. 7.213: “τῷ παρεόντι πρήγματι”.

AR. Nub. 1400:τῶν καθεστώτων νόμων” . Pax, 838: “οἱ διατρέχοντες ἀστέρες”. Av. 642:τὰ παρόντα φρύγανα” . 901:παρόντα” . Lys. 318:τοῦ νῦν παρεστῶτος θράσους” . 650:παρόντων” . Eccl. 13: “τὴν ἐπανθοῦσαν τρίχα”. 105: “τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν”.

EUR. Alc. 153-4: “τὴν ὑπερβεβλημένην” | “γυναῖκα”. 173-4: “τοὐπιὸν” | “κακόν”. 251: “λίσσου δὲ τοὺς κρατοῦντας οἰκτῖραι θεούς”. 309: “ 'πιοῦσα μητρυιά”. 561: “τὸν παρόντα δαίμονα”. 673: “ παροῦσα συμφορά”. 695: “τὴν πεπρωμένην τύχην”. 700-1: “εἰ τὴν παροῦσαν κατθανεῖν πείσεις ἀεὶ” | “γυναῖχ᾽ ὑπὲρ σοῦ”. 754: “τὰ προστυχόντα ξένια”. 840-1: “τὴν θανοῦσαν ἀρτίως” | “γυναῖκα”. 1137: “ φιτύσας πατήρ”. 1149: “τὸν προκείμενον πόνον”.

SOPH. O.T. 75:τοῦ καθήκοντος χρόνου”. 397: “ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους”. 633: “τὸ νῦν παρεστὸς νεῖκος”. 781: “τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν”. 793 (= 1514): “τοῦ φυτεύσαντος πατρός”. 971: “τὰ δ᾽ οὖν παρόντα συλλαβὼν θεσπίσματα”. 1213: “ πάνθ᾽ ὁρῶν χρόνος”. 1386-7: “εἰ τῆς ἀκουούσης ἔτ᾽ ἦν” | “πηγῆς δἰ ὤτων φραγμός”. 1425: “τὴν γοῦν πάντα βόσκουσαν φλόγα”. 1477: “τὴν παροῦσαν τέρψιν”.

AESCHYL. P.V. 26:τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ”. 98-9: “τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον” | “πῆμα”. 103-4: “τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ” | “αἶσαν φέρειν”. 138-40: “τοῦ περὶ πᾶσάν θ᾽ εἱλισσομένου” | “χθόν᾽ ἀκοιμήτῳ ῥεύματι παῖδες” | “πατρὸς Ὠκεανοῦ”. 272: “τὰς προσερπούσας τύχας”. 375: “τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην”. 392: “τὸν παρόντα νοῦν”. 397: “τὰς οὐλομένας τύχας”. 471: “τῆς νῦν παρούσης πημονῆς”. 526-7: “ πάντα νέμων ... Ζεύς”. 891-3: “μήτε τῶν πλούτῳ διαθρυπτομένων” | “μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων” | ... “ἐραστεῦσαι γάμων”. 971: “τοῖς παροῦσι πράγμασι”. 981: “ γηράσκων χρόνος”. 1000: “πρὸς τὰς παρούσας πημονάς”.

PIND. O. 2.17-9: “τῶν δὲ πεπραγμένων ... ἔργων”. 4.25: “παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον”. 8.28: “ δ᾽ ἐπαντ έλλων χρόνος”. 10.7: “ μέλλων χρόνος”. P. 1.57: “τὸν προσέρποντα χρόνον”. 3.108-9: “τὸν ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ φρασὶν” | “δαίμον᾽ ἀσκήσω”. 8.22-4: “ δικαιόπολις ἀρεταῖς” | “κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν” | “θιγοῖσα νᾶσος”. 12.20-1: “τὸν Εὐρυάλας ἐκ καρπαλιμᾶν γενύων” | “χριμφθέντα ... ἐρικλάγκταν γόον”. I. 3.45: “τῶν τότ᾽ ἐόντων ... ἀοιδῶν”. fr. 33:τὸν πάντων ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακάρων”. 180.2: “ κρατιστεύων λόγος”.

HOM. Od. 5.185: “καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ”.

Il. 15.37: “καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ”.

1 L.c., p. 69 and p. 72.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: